Kohteet


Pienestä suureen ja etelästä pohjoiseen

Kohteidemme monipuolisuus on rikkautemme. Katso lisää ja valitse itsellesi mieluisin.

Trevian retail I

Trevian Retail I oli sijoitusrakenne, joka luotiin ja perustettiin NV Property Fund I Ky:lle Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman, Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n sekä Valtion Eläkerahaston tukemana. Rahaston tavoitteena oli hankkia ja hallinnoida vähittäiskauppaan keskitettyä yli €100 M portfoliota. Rahasto saavutti tavoitekokonsa ja sen hoidossa keskityttiin portfolion aktiiviseen hallintaan ja tukemiseen tarkoin valikoiduilla hankinnoilla.

Trevian retail II

Trevian Retail II oli samankaltainen sijoitusrakenne kuin Retail I. Rahasto keskittyi lisäarvon luomiseen, jonka saavuttamiseksi tarvittiin myös velkojen uudelleenjärjestelyä. Rahasto perustettiin NV Property Fund I Ky:n pohjalle ja sen koko oli n. €50 M. Onnistuneen portfolion hankinnan ja järjestelyn jälkeen hallinnointi oli keskittynyt portfolion toimintaan, kehitykseen, arvonkasvuun ja myymiseen. Trevian vastasi rahaston perustamisesta, pääoman keräämisestä, velkarahoituksesta sekä hallinnoinnista.

Trevian care I

Trevian Care I oli rahasto, joka sijoitti erilaisiin hoito- ja hoivakiinteistöihin ympäri Suomea. Rahaston rakentamiseksi €90 M arvoinen portfolio hankittiin kahdelta sijoittajalta. Rahasto perustettiin vuonna 2013 ja myytiin onnistuneesti Hemsölle vuonna 2014. Trevian toimi rahaston yhteistyökumppanina vastuullaan rahaston rakentaminen, rahoitusjärjestelyt, operatiivinen johtaminen ja rahaston myynti.

Trevian care II

Trevian Care II jatkoi Trevian Care I:n sijoitusstrategiaa neljän suomalaisen institutionaalisen sijoittajan kanssa. Painopiste oli vanhustenhoidon, sairaanhoidon ja päivähoidon kiinteistöissä kasvukeskuksissa ympäri Suomen. Rahasto perustettiin vuonna 2014 ja sen tavoitekoko oli yli €100 M. Trevian oli rahaston vastuunalainen yhtiökumppani ja vastasi rahaston perustamisesta, varainkeruusta, velkarahoituksesta, uusista hankinnoista sekä operatiivisesta hallinnoinnista.