VASTUULLISUUS

Eettiset liiketoimintaohjeet

Olennaisuusanalyysi

Lahjonnan vastaiset periaatteet

Rahanpesu ja terrorismi

Liiketoiminnan jatkuvuus

Whistleblowing

Vastuullinen hankinta -periaatteet

Tietoturvapolitiikka

Tietosuojapolitiikka

Asiakastieto- ja sidosryhmärekisterin rekisteriseloste

Rekrytointijärjestelmän tietosuojaseloste

Whistleblower-kanavan tietosuojaseloste


Noudatamme Trevianin toiminnassa voimassa olevia lakeja ja viranomaismääräyksiä. Trevian Asset Management Oy:n eettiset liiketoimintaperiaatteet täydentävät noudatettavia lakeja ja määräyksiä ja kertovat tavastamme toimia. Trevian Asset Management Oy on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Jokaisen Trevian Asset Management Oy:n työntekijän on tunnettava liiketoimintaohjeet ja toimittava niiden mukaisesti. Eettisiin liiketoimintaohjeiden läpikäynti on osa perehdytystä työsuhteen alkaessa ja työntekijöiden osaamista pidetään säännöllisesti yllä.

Vastuullinen toimintatapa pohjautuu arvoihimme, jotka ovat yhdessä tekeminen, rohkeus, kyky kuunnella asiakasta, riippumattomuus ja vastuullisuus. Vastuullista liiketoimintaamme tukevat Trevianin politiikat sekä liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma vakaviin häiriö- ja kriisitilanteisiin.

Eettiset liiketoimintaperiaatteet hyväksytään vuosittain Trevian Asset Management Oy:n hallituksessa. Viimeisin hyväksyntä tapahtui 28.2.2024


VASTUULLISUUS (COMPLIANCE) -TIIMI

Vastuullisuus-tiimin tehtävänä on avustaa Trevianin johtoa ja liiketoimintaa

  • toimintaympäristöön liittyvien riskin hallinnassa,
  • valvoa lakien, asetusten ja säännösten noudattamista,
  • sisäisten ohjeiden ja toimintatapojen noudattamista, sekä
  • omalta osaltaan kehittää sisäistä valvontaa.

Vastuullisuus-toiminnon yleisimmät osa-alueet ovat ESG-lähtöisiä (Environment, Social and Governance) kuten ympäristö-ja yhteiskuntavastuullisuuden edistäminen, lahjonnan ja korruption sekä rahanpesun estäminen (AML/KYC), pakotteiden noudattamisen varmistaminen, kilpailulainsäädännön noudattaminen, työsuhdeoikeuksien toteutumisen varmistaminen.