EETTINEN ILMOITUSKANAVA ELI WHISTLEBLOWER-KANAVA

Trevian Asset Management Oy noudattaa liiketoiminnassaan lakeja ja asetuksia ja eettisiä toimintaohjeitaan (Code of Conduct). Yhtiömme ei hyväksy laitonta tai epäeettistä toimintaa ja suhtaudumme vakavasti kaikkiin epäilyksiin liittyen mahdollisesti laittomaan tai epäeettiseen toimintaan ja kannustamme tuomaan ne tietoomme aina, kun siihen on perusteita. 

Kannustamme sidosryhmiämme raportoimaan kaikesta väärinkäytöksestä. Tällä varhaiseen varoittamiseen perustuvalla järjestelmällä edistämme eettistä liiketoimintaa ja ylläpidämme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme luottamusta ja vähennämme väärinkäytöksiin liittyviä riskejä. 

Eettinen ilmoituskanavamme eli Whistleblower-kanava on työkalu eettisten periaatteiden ja luottamuksen ylläpitämiseen Euroopan Unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun direktiivin (EU) 2019/1937 ja ilmoittajan suojasta annetun lain mukainen ilmoituskanava. 

Whistleblower-kanavan kautta työntekijämme, asiakkaamme, toimittajamme ja muiden sidosryhmien edustajat voivat luottamuksellisesti ja anonyymisti ilmoittaa rikos-, rikkomus- tai väärinkäytösepäilyn esimerkiksi seuraavista rikkomuksista tai epäilyistä niiden suhteen: 

  • Lahjonta, korruptio ja rahanpesu 
  • Harmaan talous 
  • Kilpailulainsäädännön vastainen toiminta tai epäreilu kilpailu 
  • Ympäristö- ja työturvallisuuslainsäädännön vastainen toiminta 
  • Tietosuojalainsäädännön vastainen toiminta 
  • Tuote-, elintarvike- ja lääketurvallisuuslainsäädännön vastainen toiminta 
  • Työntekijöiden järjestäytymisoikeuteen puuttuminen 
  • Syrjintä, uhkailu tai painostus 
  • Työtehtävien yksipuolinen heikentäminen 
  • Muut lainsäädäntöä tai eettisiä periaatteitamme vastaan tehdyt rikkomukset. 

Ilmoitukset tulee tehdä vilpittömässä mielessä. Tahallisten väärien ilmoitusten tekeminen on kiellettyä ja ne voivat johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin. 

Whistleblower-kanava on ulkopuolisen palveluntoimittajan (Suomen Tunnistetieto Oy) tarjoama sen luottamuksellisuuden takaamiseksi. Järjestelmä on salasanasuojattu. Ilmoitusta jättäessään ilmoittaja saa linkin, jonka avulla hän voi seurata ilmoituksen käsittelyn etenemistä. 

Palvelussa lähetetyt ilmoitukset ovat ainoastaan määriteltyjen henkilöiden luettavissa. Trevian Asset Management Oy:ssä nämä henkilöt ovat nimetyn Compliance-tiimin jäsenet. Kaikki ilmoitukset käsitellään nopeasti, puolueettomasti ja luottamuksellisesti. Ryhdymme toimenpiteisiin periaatteiden vastaisen käyttäytymisen ja toiminnan lopettamiseksi aina tapauskohtaisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla.  

Voit kertoa henkilöllisyytesi tai lähettää ilmoituksen nimettömästi. Suosittelemme yhteystietojesi jättämistä, jotta sinuun voidaan tarvittaessa olla yhteydessä tutkintaprosessin aikana. Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste on rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttaminen ja hyvän hallintotavan (esim. sääntöjen ja lakien noudattaminen) edistäminen ja ylläpitäminen. Lisää tietoja tiedonkeruusta ja käsittelystä löydät sivulta eettisen ilmoituskanavan eli whistleblower-kanavan tietosuojaseloste.

ILMOITUKSEN VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYSTÄ VOI TEHDÄ TÄÄLLÄ.