05.05.2022 

/ Jaa

Trevianin johtamalle Spektri Business Parkille arvostettu BREEAM-sertifiointi tasolla Very Good

Spektri Business Park Espoon Tapiolassa on saanut tavoitellun BREEAM-ympäristöluokituksen tasolla ’Very Good’ osoituksena ympäristötehokkuudesta ja yhteiskuntavastuullisuudesta. Ympäristötehokkuutta painottava BREEAM on johtava kestävän kehityksen luokitusjärjestelmä, jonka osa-alueita ovat terveys, hyvinvointi, energia, rakennuksen saavutettavuus, vesi, materiaalit, päästöt, kiinteistöhallinto sekä maankäyttö ja ekologia. Trevian Asset Management johtaa energiatehokkuus- ja vastuullisuustyötä Spektrin kiinteistövarainhoitajana yhdessä CCP 5 -rahaston kanssa, jonka neuvonantajana toimii Tristan Capital Partners.

Spektrissä on tehty viime vuosien aikana useita vastuullisuuden lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Kiinteistössä on viime vuosien aikana siirrytty maalämpöön ja vihreään sähköön, ja toimenpiteiden yhteisvaikutuksesta kokonaispäästöissä on saavutettu jo 66% lasku.

Spektrin energiamanagerin avulla suunnitellaan energiakäytön tavoitteita, käytännön toimenpiteiden toteutusta ja niiden tulosten standardinmukaista raportointia. Kiinteistötekniikkaa on uusittu ja lisätty automaatiota, sekä siirrytty käyttämään vihreää sähköä ja maalämpöä. Lisäksi asiakastyytyväisyyden seurantaan ja kehitystyön vuorovaikutukseen on panostettu sekä lisätty palvelutuotannon ja urakoitsijoiden toiminnan läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden seurantaa.

– Toimivat ratkaisut ja niistä saadut mitattavissa olevat energiansäästölliset ja taloudelliset hyödyt ovat osoitus siitä, että Spektrin kiinteistöjohtamisessa on tehty oikeita asioita. BREEAM-sertifiointi vahvistaa kehittämistoimien vastuullisuuden, ja jatkuva arviointi niiden standardinmukaisen jatkuvuuden. Asetamme Trevianilla kiinteistöjen vastuullisuussertifioinnin toimintamme standardiksi, kertoo Trevianin tekninen johtaja Vesa Klemettilä.

– Hankkeista ja tehdyistä toimenpiteistä on saatu jo konkreettisia tuloksia. Vaikutus hiilijalanjälkeen on jo ensimmäisten vuosien ajalta huomattava: vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin kokonaispäästöt ovat jopa 450 tonnia pienemmät verrattuna vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon. Vastuullisuus on kasvavassa määrin tärkeä kriteeri asiakkaillemme toimistotilojen valinnassa. Hiilijalanjäljen läpinäkyvä seuranta toimitiloissa on yhä useammalle yritykselle olennainen tapa toteuttaa omaa ympäristöstrategiaansa. BREEAM-sertifioinnin myötä voimme entistä paremmin tukea asiakkaitamme vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa, kertoo Spektrin asset manager Kaisa Granholm Trevianilta.

Spektrin omistaa CCP 5 LL -rahasto, jonka neuvonantajana on Tristan Capital Partners, jolle Trevian toimii paikallisena kumppanina.

Lue aiempia uutisia Spektrin kehittämisprojektista:

Trevian toteutti Spektri Business Parkin energiankierrätysjärjestelmän tavoiteajassa – uudistukset mahdollistavat päästöjen merkittävän vähentämisen

Trevianin hallinnoiman Spektri Business Parkin innovatiivinen energiankierrätysjärjestelmä


Trevian Asset Management on suomalainen, avainhenkilöidensä omistama toimitiloihin ja asuntoihin keskittyvä kiinteistösijoitus- ja kiinteistövarainhoitoyhtiö, joka tuottaa asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti optimoituja ja aktiivisesti hoidettuja kiinteistövarainhoitopalveluja ja -rahastoja. Yrityksen palvelut on suunnattu erityisesti institutionaalisille kiinteistösijoittajille, pankeille sekä muille ammattimaisille sijoittajille. Trevianilla on hallinnoitavanaan yhteensä lähes miljardin euron kiinteistövarallisuus. www.trevian.fi

About Tristan Capital Partners

Tristan Capital Partners is an employee-owned real estate investment manager, specialising in value-added investment strategies across all property types in the UK and Europe. Tristan’s pan-European real estate funds include core+, opportunistic and debt strategies, with total assets under management of over €14 billion and a loyal client base of institutional and private investors.

The company was founded in 2009 by Ric Lewis, together with a number of other professionals who worked together at Curzon Global Partners, the fund management group of AEW Europe, a pan-European real estate investment management business. The Firm’s senior team and Investment Committee have worked together for over 20 years across 11 funds, with investments totalling €22bn of gross real estate assets (as at 30 September 2021). The Firm has an experienced team of 162 professionals located across eight offices in Europe (as at January 2022). 

Tristan’s headquarters are in London, and it has offices in Luxembourg, Milan, Paris, Stockholm, Frankfurt, Madrid, and Warsaw. Tristan is the portfolio manager for Core+ funds Curzon Capital Partners III, Curzon Capital Partners IV and Curzon Capital Partners 5 Long-Life; for opportunistic funds European Property Investors LP, European Property Investors Special Opportunities LP, European Property Investors Special Opportunities 3 LP, European Property Investors Special Opportunities 4 LP, European Property Investors Special Opportunities 5 SCSp and European Property Investors Special Opportunities 6 SCSp, and for real estate debt fund Tristan Income Plus One SCSp.

Please visit www.tristancap.com.


Lisätietoja:

Kaisa Granholm

Kaisa Granholm

+358 50 571 8300

kaisa.granholm@trevian.fi

Kaisa Granholm

Kaisa Granholm

+358 50 571 8300

kaisa.granholm@trevian.fi