26.03.2024 

/ Jaa

Iso Paja ottaa käyttöön oman hybridilämpövoimalan – Trevianin ja kiinteistön omistajien lämpöenergiakonsepti tähtää käytön aikaiseen hiilineutraaliuteen

Helsingin Pasilan Isossa Pajassa käynnistetään hybridivoimalaitoksen hyödyntäminen osana toimitalon lämmitysratkaisua. Hybridivoimala on osa pilotoitavaa energiaratkaisua, jonka kautta Ison Pajan omistajat ja kiinteistöä hallinnoiva Trevian Asset Management tähtäävät kiinteistön energiatehokkuusluokan parantamiseen. Oman hybridilämpövoimalan ja älyohjauksen avulla optimoidaan kiinteistön lämpöenergian käyttöä muun muassa energian kulutuspiikit huomioiden. Innovatiivisen ja ekologisemman lämmitysratkaisun käyttöönotto toimitiloissa on myös merkittävä osa Ison Pajan omistajien pitkän tähtäimen vastuullisuusstrategian toteutusta. Ison Pajan omistajia ovat Yleisradion Eläkesäätiö, Apteekkien Eläkekassa ja Suomen Ässä-Asunnot Oy.

Ison Pajan energiapilotissa lämmitystä aletaan tuottaa kiinteistöön uusiutuvalla energialla omaa hybridivoimalaitosta hyödyntäen. Lämmitysratkaisu koostuu useista lähteistä – sen kautta yhdistetään uusiutuva auringosta kerättävä energia, lämpöpumpputeknologia sekä esimerkiksi talteen kerättävä hukkalämpö. Energian varastoinnin ja älyohjauksen kautta lämmitystä voidaan optimoida huomioiden esimerkiksi energian kulutuspiikit ja pörssisähkön hintavaihtelut sekä lisätä kiinteistön omavaraisuutta mahdollisten valtakunnallisten sähköpulatilanteiden varalta. 

Iso Pajassa on vuokrattavaa toimitilaa n. 18 000 m2, ja sille on jo myönnetty ekotehokkuutta mittaava BREEAM-luokitus. Ympäristösertifikaatit, kuten BREEAM, tuovat sijoittajalle läpinäkyvyyttä vastuullisuustyöhön ja lisäävät varmuutta siitä, että vastuullisuus on otettu huomioon. Isolla Pajalla on jo BREEAM International Refurbishment and Fit out 2015-sertifiointi ja rakennukselle haetaan BREEAM In Use V6 -sertifiointia.

– Trevianin vahvaa asiantuntemusta on kehittää kiinteistökohtaisia ratkaisuja olemassa olevien kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi myös tekninen ja taloudellinen näkökulma huomioiden. Haluamme yhdessä Ison Pajan omistajien kanssa tarjota ennakoivia ratkaisuja, koska toimitilojen vuokralaiset välittävät vastuullisuusasioista ja kaipaavat myös selkeää raportointia. Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat tärkeitä osa-alueita Trevianin kiinteistövarainhoidossa. Rakennamme kaikki ratkaisut aina tarkoituksenamme löytää asiakkaiden kannalta paras lopputulos, sanoo Elisa Loitto, Trevianin liiketoimintajohtaja.

– EU-taksonomian kriteerien mukaan käytössä olevan kiinteistön tulee muun muassa olla erittäin energiatehokas ja käyttää pääosin uusiutuvaa energiaa. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen kohteen hiilijalanjälkeä tulee seurata ja määrittää se, onko kohde pitkällä aikavälillä kestävä. Ison Pajan osalta saavutamme käytön aikaisen hiilineutraaliuden kiinteistössä pilotoitavan energiaratkaisun avulla. Uskomme konseptin tarjoavan energiatehokkuutta parantavan ratkaisun useille hallinnoimillemme kiinteistöille, sanoo Matti Niemi, Trevianin tekninen manageri.

– Ison Pajan kehittämistyössä vastuullisuus on ollut keskeinen teema. Hiilijalanjäljen aktiivinen seuraaminen, energiatehokkuuden optimointi ja hiilineutraaliuden saavuttaminen ovat tärkeitä osia kiinteistön vastuullisuusstrategian toteuttamisessa. Vastuullisuus on myös olennainen osa Apteekkien Eläkekassan perustehtävää sijoittajana. Olemme tehneet vastuullisuuslupauksen vähentää ympäristövaikutuksiamme pienentämällä hiilijalanjälkeämme niin omassa toiminnassamme kuin suorissa kiinteistösijoituskohteissamme. Isossa Pajassa tämän eteen on jo tehty arvokasta työtä, kertoo Apteekkien Eläkekassan kiinteistösijoituspäällikkö Antti Jäntti.

Vuonna 1993 valmistunut Iso Paja on yksi Suomen tunnetuimmista toimistotaloista. Ison Pajan omistajia ovat Yleisradion Eläkesäätiö sekä Apteekkien Eläkekassa ja Suomen Ässä-Asunnot Oy. Trevian Asset Management vastaa Ison Pajan vuokrauksesta ja kiinteistön kehittämisestä yhteistyössä kiinteistön omistajien kanssa. www.isopaja.fi

Trevian Asset Management on suomalainen, avainhenkilöidensä omistama toimitiloihin ja asuntoihin keskittyvä kiinteistösijoitus- ja kiinteistövarainhoitoyhtiö, joka tuottaa asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti optimoituja ja aktiivisesti hoidettuja kiinteistövarainhoitopalveluja ja -rahastoja. Yrityksen palvelut on suunnattu erityisesti institutionaalisille kiinteistösijoittajille, pankeille sekä muille ammattimaisille sijoittajille. Trevianilla on hallinnoitavanaan 1,2 miljardin euron kiinteistövarallisuus. www.trevian.fi

Lisätietoja:

Elisa Loitto

Elisa Loitto

+358 50 390 1581

elisa.loitto@trevian.fi

Elisa Loitto

Elisa Loitto

+358 50 390 1581

elisa.loitto@trevian.fi