17.06.2024 

/ Jaa

Trevian laajentaa hybridivoimalakonseptia pääkaupunkiseudun logistiikka- ja toimistokohteisiin

Trevian Asset Management laajentaa vuoden 2024 aikana käynnistämiään energiatehokkuusinvestointeja useaan hallinnoimaansa kiinteistöön. Konkreettisena toimenpiteenä kiinteistöissä investoidaan hybridivoimaloihin, jotka ovat erittäin kustannustehokas tapa saavuttaa merkittäviä säästöjä energiakustannuksissa sekä kiinteistöjen primäärienergian tarpeessa. Ratkaisut otetaan käyttöön loppukesällä 2024 kolmessa pääkaupunkiseudulla sijaitsevassa logistiikka- ja toimistokohteessa ja ne toteutetaan yhteistyössä Helenin ja Lämpöykkösen omistaman Geonova Oy:n kanssa.

Trevianin johtamien energiatehokkuusinvestointien keskeinen päämäärä on kehittää kohteisiin pitkälle tulevaisuuteen kestäviä ja energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja, joiden avulla vastataan paitsi kiinteistöjen myös sijoittajien ja kiinteistön käyttäjien hiilijalanjäljen pienentämisen tavoitteisiin.

– Hybridivoimalaprojektilla on keskeinen rooli Trevianin ESG-tiekartassa. Se on positiivisessa mielessä haastava projekti, ja vahva osoitus siitä, kuinka innovatiivisten teknologiaratkaisujen kautta muistakin kuin uudiskohteista on mahdollista tehdä uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä. Kartoitamme jokaiselle kohteelle sopivan ratkaisun varmistaaksemme ESG-toimenpiteiden tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden, kertoo Trevianin tekninen manageri Matti Niemi.

Kiinteistölle soveltuvimpaan ratkaisuun vaikuttavat oleellisesti esim. kaukolämmön ja sähkön tulevaisuuden hinta, kiinteistön ikä, suojelumääräykset, sijainti ja keskimääräiset sääolosuhteet sekä luonnollisesti kiinteistön tuleva käyttö. Hybridiratkaisuissa hyödynnettäviä teknologioita ovat mm. lämpöpumput, aurinkopaneelit, hybridipaneelit, taloautomatiikan ohjaus ja lämmön talteenotto. Pääkaupunkiseudun kolmen kohteen toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä energia-alan palveluyritys Geonovan kanssa, jonka omistavat Suomen lämpöpumppumarkkinan johtava asiantuntija Lämpöykkönen sekä Suomen toiseksi suurin energiayhtiö Helen.

– Trevianin kiinteistövarainhoidon taloudellinen ja tekninen osaaminen yhdistyvät tässä hybridivoimaloilla toteuttavassa konseptissa erityisen tehokkaasti. Konseptia harkitaan toteutettavaksi vielä useassa muussakin Trevianin hallinnoimassa kiinteistössä. Tätä kautta olemme aktiivisena toimijana mukana rakentamassa kiinteistöalan vastuullista tulevaisuutta, kertoo Trevianin liiketoimintajohtaja Jussi Raitaniemi.

Lisätietoja:

Jussi Raitaniemi
Liiketoimintajohtaja
Trevian Asset Management
050 343 8275
jussi.raitaniemi@trevian.fi

Matti Niemi
Technical Manager
Trevian Asset Management
050 453 4870
matti.niemi@trevian.fi

Trevian Asset Management on suomalainen, avainhenkilöidensä omistama kaupallisiin kiinteistöihin ja asuntoihin keskittyvä kiinteistösijoitus- ja kiinteistövarainhoitoyhtiö. Tarjoamme täyden palvelun varainhoitoa ja strukturoituja sijoituspalveluita sijoituksen koko elinkaaren ajalle. Yrityksen palvelut on suunnattu erityisesti institutionaalisille kiinteistösijoittajille, pankeille sekä muille ammattimaisille sijoittajille. Trevianilla on hallinnoitavanaan 1,2 miljardin euron kiinteistövarallisuus. www.trevian.fi