25.04.2024 

/ Jaa

Agore Kiinteistöt jatkaa edistysaskeleitaan ydinarvojensa kautta juuri julkaistussa vastuullisuusraportissa

Valtakunnallisesti Suomen suuriin ja keskisuuriin kaupunkeihin kaupalliset kiinteistökohteensa sijoittanut Agore Kiinteistöt on julkaissut vuoden 2023 vastuullisuusraporttinsa. Raportti kattaa kolmen omistajan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Elon, Ruotsin kansallisen eläkesäätiön Första AP-fondenin ja Trevian Asset Management Oy:n kiinteistöportfolion, jota Trevian hallinnoi. Agorelle merkitykselliset arvot laatu, kestävyys ja paikallisyhteistyö ovat olleet raportin taustalla tehdyn työn keskeisiä kulmakiviä.

Agorelle vastuullisuusraportti on tärkeä keino jakaa vastuullisuustietoja läpinäkyvämmin.

– Datan keruu on tärkeää vastuullisuustyön kannalta; sen avulla voimme mitata ja seurata edistymistämme kohti kestäviä tavoitteita. Keräämällä tietoja erilaisista vastuullisuusindikaattoreista, kuten energiankulutuksesta, kasvihuonekaasupäästöistä ja jätteiden kierrätyksestä, voimme tunnistaa alueet, joilla meidän on parannettavaa sekä seurata toimiemme tehokkuutta ajan mittaan. Datan kerääminen antaa meille myös mahdollisuuden tehdä siihen perustuvia päätöksiä resurssien kohdentamisesta ja priorisoida toimia suurimman vaikutuksen saavuttamiseksi. Lisäksi datan avulla voimme viestiä edistymisestämme sidosryhmille ja osoittaa sitoutumisemme vastuullisuuteen, sanoo Trevianin talousjohtaja Minna Jussila.

Vuonna 2023 Agore on edistynyt merkittävästi salkun hiilijalanjäljen pienentämisessä. Lisäksi energiankulutus on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna.

– Olen ylpeä ottamistamme kehitysaskeleista sekä siitä, että Trevianin tekninen tiimi on onnistunut valjastamaan kattavan ja monipuolisen kiinteistödatan käyttöömme mahdollistamaan GRI-standardien mukaisen raportoinnin, talousjohtaja Jussila lisää.

Agoren aktiivinen varainhoito tähtää keskustojen elinvoimaisuuden parantamiseen. Viime vuonna vuokralaismyynti ja kauppakeskusten kävijämäärät kehittyivät erittäin myönteisesti. Agoren käyttöaste oli vuoden lopussa kaikkien aikojen korkein, yli 93 %. Myös vuokralaistyytyväisyys on kasvanut samalla tavalla viime vuosina.

– Pyrimme tarjoamaan urbaaneja olohuoneita ja viihtyisiä työtiloja moderneilla, sopivilla, osallistavilla ja toimivilla liike- ja toimistotiloilla, jotka heijastavat Agoren arvoja, kertoo Agoren porfolio manager Anni Tenhunen Trevianilta.

– Vastuullisuus on yhä tärkeämpää vuokralaisillemme ja heidän asiakkailleen. Vuokralaiset ovat sidosryhmätyömme ehdottomassa keskiössä. Pidämme korkeaa vuokralaistyytyväisyyttä kunnia-asiana: Haluamme tarjota vuokralaisillemme houkuttelevia tiloja lähellä kaupunkien keskustoja, Tenhunen jatkaa.

Vastuullisuustyön painoarvo on vuosi vuodelta korostunut entisestään, ja suuntaus tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa.

Vuonna 2024 Agore:

  • priorisoi edelleen aktiivisesti jatkuvaa vastuullisuustyötä
  • sertifioi kolme kiinteistöä, mikä edustaa 50 % kiinteistösalkun arvosta.

Tulevina vuosina Agore aikoo investoida energiatehokkuuteen.

Lataa ja lue raportti:

Agore Properties Sustainability Report 2023

Agore ei ole listattu yhtiö eikä ilmoita taloudellista tulosta. Tämä raportti keskittyy vain ympäristön ja sosiaalisen vastuun näkökulmiin.

Raportti on saatavilla vain digitaalisessa muodossa.

Jos sinulla on raporttiin liittyen palautetta, kysymyksiä tai kommentteja, niin ota yhteyttä meihin sähköpostitse, info@trevian.fi


Agore Kiinteistöt on vuonna 2017 perustettu täysin pohjoismaisomisteinen kiinteistösijoitusyhtiö. Tällä hetkellä Agoren portfolio sisältää kiinteistöjä 8 kaupungissa ympäri Suomea. Portfolio on kokonaisarvoltaan noin 200 miljoonaa euroa. Agore sitoutuu vastuulliseen kiinteistöliiketoimintaan ja tähtää oman toimintansa kehittämisessä laatuun ja kestävyyteen. Tiivis paikallisyhteistyö on Agoren toiminnalle tunnusomaista, jotta kaupunkien keskustat säilyvät vilkkaina ja elinvoimaisina. www.agore.fi

Trevian Asset Management on suomalainen, avainhenkilöidensä omistama toimitiloihin ja asuntoihin keskittyvä kiinteistösijoitus- ja kiinteistövarainhoitoyhtiö, joka tuottaa asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti optimoituja ja aktiivisesti hoidettuja kiinteistövarainhoitopalveluja ja -rahastoja. Yrityksen palvelut on suunnattu erityisesti institutionaalisille kiinteistösijoittajille, pankeille sekä muille ammattimaisille sijoittajille. Trevianilla on hallinnoitavanaan 1,2 miljardin euron kiinteistövarallisuus. www.trevian.fi

Image

Anni Tenhunen

+358 40 725 6005

anni.tenhunen@trevian.fi

Image

Anni Tenhunen

+358 40 725 6005

anni.tenhunen@trevian.fi