10.06.2021 

/ Jaa

Trevian toteutti Spektri Business Parkin energiankierrätysjärjestelmän tavoiteajassa – uudistukset mahdollistavat päästöjen merkittävän vähentämisen

Trevian Asset Managementin hallinnoimaan Spektri Business Parkiin Espoon Tapiolassa toteutettiin massiivinen ja innovatiivinen energiankierrätysjärjestelmähanke. Kesällä 2020 aloitettu, kiinteistöjen hiilijalanjälkeä voimakkaasti laskeva hanke valmistui ennakkoaikataulun mukaisesti keväällä 2021. Kun kiinteistön lämmityksessä ja jäähdytyksessä siirryttiin hyödyntämään geoenergiaa ja samalla siirryttiin tuulivoimasähköön, toimenpiteiden yhteisvaikutuksesta alueen hiilijalanjäljen voidaan ennakoida laskevan jo vuoden 2021 aikana noin 1 700 tonnilla. Spektrin omistaa CCP 5 LL -rahasto, jonka neuvonantajana on Tristan Capital Partners.

Spektriin toteutetussa laajamittaisessa hankkeessa yhdistettiin kiinteistöjen talotekninen peruskorjaus ja mittavat energiatehokkuustoimet. Hanke on nyt valmistunut kolmeen ensimmäiseen kiinteistöön – Pilottiin, Duoon ja Trioon. Seuraavaksi toimenpiteitä laajennetaan Kvarttiin, viimeisen kiinteistön, Kvintin, osalta hanke on suunnitteluvaiheessa.

Energiatehokkuustoimina alueelle suunniteltiin kattava energiankierrätys- ja lämpöpumppujärjestelmä, jossa esimerkiksi datakeskuksen hukkalämmöt ohjataan alueen geoenergiakenttään tai kiinteistöjen lämmitysverkkoon.  Kiinteistöjen lämmitys toteutetaan 80-prosenttisesti ja jäähdytys 90-prosenttisesti geoenergialla. Talotekninen peruskorjaus on suunniteltu energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Sisäolosuhteita Spektrissä on parannettu hyödyntämällä automaatiota: esimerkiksi ilmanvaihtoa ei enää ajeta aikaohjelmilla, vaan sisäilmaolosuhdemittausten perusteella.

spektri co2 emissions

Kaikki kiinteistöjen peruskorjaustoimenpiteet on voitu laskennallisesti kattaa täysin energiatehokkuustoimista odotettavien säästöjen avulla. Spektrille haetaan muutosten myötä parhaillaan BREEAM-sertifiointia.

–Hankkeessa pilotoitiin onnistuneesti niin energiatehokkuutta kuin uudenlaista hankintamallia. Aikataulu ja ydinsuunnitelma ovat pitäneet kaikista peruskorjaukseen liittyvistä haasteista huolimatta. Kiitos tästä kuuluu ennen kaikkea tehokkaalle suunnitteluprosessille. Tämä on Spektrille iso askel kohti merkittävää päästöjen vähentämistä, kertoo Trevianin tekninen johtaja Vesa Klemettilä.

– Tristanille energiatehokkuuden maksimointi on keskeinen päämäärä myös Suomen kohteissa. Spektri on ollut merkittävä ja tärkeä hanke suoraan teknisen innovaation huipulta. Trevianin koordinoima pilottihanke on ollut omistajan näkökulmasta hyvä malli paikallisyhteistyön sekä energia- ja kustannustehokkuuden yhdistelmänä, kertoo Tristan Capital Partnersin edustaja Victoria Yakubenko.

– Energiatehokkuuden parantaminen on tärkeää niin ympäristön kuin kulujenkin näkökulmasta, mutta Trevianille ensisijaista on pitää samalla huolta siitä, että vuokralaisilla on tiloissamme hyvä olla. Energiahanke auttaa asiakkaitamme paitsi toteuttamaan omia ilmastotavoitteitaan myös parantaa kiinteistöjen olosuhteita. Hanke on ollut massiivinen, ja haluamme kiittää kumppaneidemme lisäksi Spektrin asiakkaita joustavasta yhteistyöstä sen toteutumiseksi, kertoo Spektrin asset manager Kaisa Granholm Trevianilta.

Hanketta ovat olleet toteuttamassa Trevian Asset Managementin lisäksi pääyhteistyökumppaneina Granlund Consulting Oy, Genpro Talotekniikka Oy, Koja Oy ja Otaverkko Oy.

Kaisa Granholm

Kaisa Granholm

+358 50 571 8300

kaisa.granholm@trevian.fi

Kaisa Granholm

Kaisa Granholm

+358 50 571 8300

kaisa.granholm@trevian.fi