14.12.2023 

/ Jaa

Trevianin toimisto voittoon Raklin Workplace Awards 2023 -kilpailussa

Trevianin uusi toimisto Erottaja2:ssa palkittiin omassa kategoriassaan. Toimisto suunniteltiin yhteistyössä konseptitoimisto Flockin kanssa. Tuomaristo kehui erityisesti panostusta aivoergonomiaan, kodinomaista tunnelmaa ja toimiston uudistusta vanhaa kunnioittaen.

Raklin ja IFMA Finlandin Workplace Awards -kilpailussa etsittiin parhaita työympäristöjä vastuullisuuden, uusien työvälineiden ja teknologioiden, yrityskulttuurin sekä fyysisen työympäristön kategorioissa. Vuosittainen kilpailu keräsi tänä vuonna huimat 27 osallistujaa. Trevian osallistui Fyysinen työympäristö -kategoriaan Erottaja2-kiinteistössä sijaitsevalla toimistollaan.

Trevianin uudet tilat Erottaja2:ssa on suunniteltu vastaamaan pandemian myötä muuttuneisiin tilatarpeisiin. Tavoitteena oli luoda toimisto, jonne tullaan ennen kaikkea kohtaamaan kollegoja ja asiakkaita, mutta joka tarjoaa rauhallisen ympäristön myös aivotyölle. Tätä tuettiin Työterveyslaitoksen kanssa toteutetulla aivotyöhankkeella, jonka tavoitteena on tukea ja kehittää työntekijöiden hyvinvointia.

Mies tyoskentelemassa Erottaja2 kiinteistossa

Tilaratkaisuista pyrittiin löytämään tukea kognitiiviseen ergonomiaan, minkä seurauksena toimistolle syntyi kolme erilaista äänenvoimakkuuden mukaan jaoteltua avotyöskentelytilaa: yhteistyöhön kannustava ja puheen salliva tila, rauhalliseen työskentelyyn sopiva vaimeat äänet salliva tila sekä itsenäiseen työskentelyyn sopiva hiljainen tila.

”Trevianin uudet tilat edustavat kunnianhimoista vastausta pandemian mukanaan tuomiin tilatarpeisiin. Projektimme tavoitteena oli luoda kodinomainen toimistoympäristö, jossa korostuvat kollegoiden ja asiakkaiden kohtaamiset sekä rauhallinen ilmapiiri aivotyölle. Työterveyslaitoksen kanssa yhteistyössä toteutettu aivotyöhankkeemme oli olennainen osa tätä prosessia. Pyrimme jatkuvasti tukemaan ja edistämään työntekijöidemme hyvinvointia, ja uskomme vakaasti, että Erottaja2:n tilat tukevat tavoitettamme.”, kertoo Trevianin HR-johtaja Tiina Kaakkolahti.

ROHKEILLA MUUTOKSILLA HYVINVOINTIA

Uuden toimiston suunnittelusta vastasi konseptitoimisto Flock. Toimiston sisustuksessa on käytetty voimakasta värimaailmaa, joka ruokkii sekä luovuutta että rohkeutta. Uusi toimisto on houkutteleva ja viihtyisä, ja siellä tehdään työtä monipaikkaisesti, joustavasti ja yhteisöllisesti.

Tuomaristo kiitteli erityisesti toimiston kodinomaista tunnelmaa, joka tekee työtilasta viihtyisän ja inspiroivan paikan työskennellä. Toimiston tilat on suunniteltu siten, että ne luovat rentouttavan ilmapiirin, joka edistää luovuutta ja yhteisöllisyyttä. Talon vanhaa arkkitehtuuria kunnioitettiin uudistamalla tilat juhlavasti ja hienovaraisesti.

”Tavoitteena oli saada henkilökunta viihtymään uusissa työtiloissa ja tarjota heille parhaat mahdolliset työskentelytilat. Suunnittelussa keskityttiin erityisesti tilojen käyttötarkoituksiin, jotta ne palvelisivat erilaisia työtapoja. Suunnitteluperiaatteita olivat kodinomaisuus, inspiroiva, tunnelmaa luova. Värikartta koottiin voimakkaista sävyistä rakennuksen arkkitehtuuria kunnioittaen ja lähes kaikki vanhat kalusteet hyödynnettiin uudelleen verhoiltuina ja uudella ilmeellä.”, toteaa Flockin arkkitehti Anna Kyyhkynen.

Katso myös muiden kategorioiden voittajat Raklin sivuilta: Workplace Awards 2023 -voittajat.

Onnittelut kaikille voittajille!


Trevian Asset Management on suomalainen, avainhenkilöidensä omistama kaupallisiin kiinteistöihin ja asuntoihin keskittyvä kiinteistösijoitus- ja kiinteistövarainhoitoyhtiö. Tarjoamme täyden palvelun varainhoitoa ja strukturoituja sijoituspalveluita sijoituksen koko elinkaaren ajalle. Yrityksen palvelut on suunnattu erityisesti institutionaalisille kiinteistösijoittajille, pankeille sekä muille ammattimaisille sijoittajille. Trevianilla on hallinnoitavanaan 1,2 miljardin euron kiinteistövarallisuus. www.trevian.fi