24.10.2022 

/ Jaa

Trevian taklaa hoitovuokrien nousua

Yksi Suomen kokeneimpia taloustoimittajia, Jukka-Pekka Raeste, otti kantaa hoitovuokrien nousuun 11.10. Helsingin Sanomien pääkirjoituksessaan toteamalla, että vuoden 2022 hoitovuokra on ennakoitua korkeampi ja että tammikuussa 2023 hoitovuokraan kohdistuu jälleen korotuspaineita. Korotuksella vuokranantajat varautuvat hintojen arvioituun nousuun vuonna 2023. Energian saatavuuden epävarmuus ja nousevat kustannukset tehostavat Trevianilla jatkuvaa energiaoptimointia kiinteistöjen toiminnassa.

”Energiakustannusten jyrkkä nousu on suurin yksittäinen syy yleisen kustannusinflaation ja kiinteistökohtaisten operatiivisten kulujen nousun taustalla. Teemme lujasti töitä, jotta pystymme minimoimaan energiakriisin vaikutukset vuokralaistemme sekä sijoittajiemme tuloslaskelmiin.”, Trevianin toimitusjohtaja Reima Södervall kertoo.

Trevian hallinnoi ja johtaa kiinteistöjä ympäri Suomea, joten jokaisen kiinteistön toimintaympäristö ja käyttötarkoitus on otettava huomioon toimenpiteitä suunniteltaessa. Lähtökohtana on oltava, ettemme tingi kiinteistöjemme ylläpidosta emmekä turvallisuudesta. Meille on ensisijaisen tärkeää turvata toimijoidemme liiketoimintamahdollisuudet sekä heidän asiakkaidensa asiointiviihtyisyys. Tämä edellyttää jatkuvaa dialogia eri sidosryhmien kanssa, jota käymme avoimesti tiedottamisen, tutkimusten ja mittausten avulla.

Energian käytön säätely ympäristön ja kustannusten näkökulmasta, kehittyvä automaatiotekniikka ja kasvava seuranta ovat kiinteistöjen huollon ja ylläpidon kannalta Trevianilla perustoimintaa. Näitä toimintoja on viety eteenpäin vastuullisuusjohtamisen tärkeimpinä kulmakivinä jo ennen energian saatavuuden mahdollisia ongelmia. Tätä työtä sitoudumme jatkamaan järjestelmällisesti edelleen.

”Pyrimme vastuulliseen kiinteistön omistamiseen ja hallinnointiin, jossa mahdollisimman korkea kierrätysaste ja matala hiilijalanjälki ovat merkittävässä osassa”, Trevianin tekninen päällikkö Hannu Tamminen sanoo.

Proaktiivisuus ja yhteistyö asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa ovat edellytys onnistumiselle

Energian hintojen nousua ensi vuodelle on vaikea arvioida. Vaikka hoitovuokrat nousevat, meillä kaikilla on yhteinen tavoite minimoida nousu ja siitä aiheutuvat lisäkustannukset. Trevianilla on saatu aikaan hyviä tuloksia hoitovuokrien nousun hillitsemisessä, mikä on suoraan näkynyt vuokralaistemme kustannuksissa.

Esimerkkinä Trevian toteuttaa kiinteistöjen jätteiden lajittelua ja hyötykäytön lisäämistä Agore Kiinteistöjen kauppakeskuksissa yhteistyössä vuokralaisten kanssa. Jätehuollon asiantuntijan ja opastuksen avulla Agoren omistama kauppakeskus Revontuli nosti kierrätysastettaan vuonna 2021 yhdessä vuokralaistensa kanssa peräti yhdeksän prosenttiyksikköä vuodessa. Kauppakeskuksen toiminnasta ei enää päädy jätettä lainkaan kaatopaikalle.

Toisena esimerkkinä voimme mainita Spektri Business Parkin Tapiolassa toteutettu maalämpöhanke. Kiinteistöjen lämmitys toteutetaan jatkossa 80-prosenttisesti ja jäähdytys 90-prosenttisesti maalämmöllä. Spektrissä on tiloja n. 35 000 neliön verran, joten energian säästöt ovat merkittäviä sekä ilmaston että kustannusten kannalta.


Trevian Asset Management on suomalainen, avainhenkilöidensä omistama toimitiloihin ja asuntoihin keskittyvä kiinteistösijoitus- ja kiinteistövarainhoitoyhtiö, joka tuottaa asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti optimoituja ja aktiivisesti hoidettuja kiinteistövarainhoitopalveluja ja -rahastoja. Yrityksen palvelut on suunnattu erityisesti institutionaalisille kiinteistösijoittajille, pankeille sekä muille ammattimaisille sijoittajille. Trevianilla on hallinnoitavanaan yhteensä lähes 1,2 miljardin euron kiinteistövarallisuus. www.trevian.fi


Lisätietoja:

Hannu Tamminen

Hannu Tamminen

+358 44 230 6085

hannu.tamminen@trevian.fi

Hannu Tamminen

Hannu Tamminen

+358 44 230 6085

hannu.tamminen@trevian.fi