16.02.2016 

/ Jaa

Trevian panostaa kiinteistöjen energiatehokkuuteen

Toimitiloihin erikoistuneen kiinteistösijoitus- ja kiinteistövarainhoitopalveluja tuottavan Trevian Asset Management Oy:n hoitaman Carlyle-salkun energiankulutus laski vuoden 2015 aikana mm. tehokkaiden energiansäästötoimenpiteiden seurauksena. Lämmönkulutus laski noin seitsemän prosenttia ja sähkönkulutus reilu viisi prosenttia, euromääräisesti säästöä kertyi yhteensä yli 100.000€. Säästöt syntyivät ilman fyysisiä investointeja, tekniikan toimintaa optimoimalla ja proaktiivisella energiahallinnalla.

Trevian Asset Management Oy vastaa Carlyle-salkun 22 kohteen varainhoidon lisäksi teknisestä johtamisesta, pääyhteistyökumppaninaan Corbel Oy. Corbel Oy seuraa kiinteistökannan energiankulutuksia aktiivisesti. Suurempiin kulutuspoikkeamiin puututaan välittömästi ja tarvittaessa poikkeamia selvitetään asiantuntijoiden toimesta.  Tavoitteena on saada kulutuksia edelleen alaspäin panostamalla kiinteistöjen energiatehokkuuteen ja -seurantaan. Kiinteistöt on tarkoitus liittää toimitilojen energiatehokkuusohjelmaan (TETS), joka tarkoittaa käytännössä kiinteistökannan energiatehokkuuden jatkuvaa seurantaa ja parantamista.

Energiakustannukset muodostavat merkittävän osan kiinteistöjen hoitokuluista. Energiatehokkuuteen investoimalla kiinteistöjen nettotuottoa ja siten arvoa voidaan nostaa olosuhteista tinkimättä. Samalla voidaan vähentää myös kiinteistöjen energiankäytöstä aiheutuvaa ympäristökuormaa. Jatkossa seurantaa pyritään tehostamaan mm. rakennusautomaation etäseurannalla, jolloin poikkeamiin on mahdollista puuttua nopeasti. Tällä hetkellä kiinteistöissä on käynnissä myös muita energiankäytön tehostamiseen tähtääviä projekteja. Energiatehokkuus on yksi tärkeä osa-alue kiinteistövarainhoidossa, kuitenkin tärkeämpää on, että käyttäjät ovat tyytyväisiä olosuhteisiin. Olemme havainneet, että suurin osa tehdyistä säätötoimenpiteistä parantaa myös olosuhteita toimitiloissa.
Lisätietoa:

Trevian Asset Management Oy
Antti Venermo, Portfolio Manager p. 040 507 5943, email: antti.venermo@trevian.fi
Vesa Klemettilä, Technical Manager, p. 050 487 2266, email: vesa.klemettila@trevian.fi

Corbel Oy
Timo Kankaanranta, Business Unit Director, p. 040 183 0710, email: timo.kankaanranta@corbel.fi
Mari Rajaniemi, Energy Coordinator, p. 040 637 7326, email: mari.rajaniemi@corbel.fi

_______________________________________________________________

Trevian Asset Management is a Finnish investment and asset management company specializing in commercial properties. The company produces actively managed real estate equity funds and asset management services optimized for its customers with current assets under management of almost EUR 850 million. The services are focused especially for institutional real estate investors, banks and other professional investors. For more information, please visit www.trevian.fi.