15.02.2023 

/ Jaa

Trevian Markkinakatsaus Suomi 2023

Transaktioiden määrät ovat vähentyneet. Ostajien ja myyjien on vaikea löytää tuottotasapainoa. Pääomasijoittajien läsnäolo on voimistunut pankkien ollessa pidättyväisempiä lainoittajia osana korostunutta riskienhallintaa.

Vaikka elämme epätavallisia aikoja, historiallisesti tarkasteltuna tuottojen ja korkotasojen nousut heijastavat paluuta normaaliin. Ero core, core+, value-add ja opportunististen sijoittajien välillä on tullut selvemmäksi. Value-add ja opportunistiset kohteet ovat palaamassa markkinoille, ja uudenlaiset markkinaolosuhteet luovat jälleen uudenlaisia mahdollisuuksia.

Sijoittajat ovat seuranneet tiiviisti ruotsalaisia toimijoita ja heidän läsnäoloaan kaikissa Pohjoismaissa. Tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, että nämä toimijat tulevat pitämään tauon. Korkotasojen noustessa odotamme kohteiden niin kutsutun motivoituneen myynnin lisääntyvän. Markkinoiden epävarmuuden vuoksi uskomme myös kotimaisten rahastojen vähentyviin mahdollisuuksiin tehdä suuria liikkeitä.

Lukeaksesi enemmän Suomen kiinteistömarkkinoista, täytä lomake.