17.03.2022 

/ Jaa

Trevian ja Bayer suosivat toimitilaratkaisuissa kestävän kehityksen valintoja

Toimitilavalinnat ovat yhä useammin yksi yritysten tapa toteuttaa ympäristövastuutaan sekä edistää energiatehokkuutta ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. Trevianin vahvana tavoitteena on saada hallinnoimilleen toimistorakennuksille eurooppalaisen normin mukainen ympäristöluokitus tukemaan kiinteistön käyttäjien ympäristötavoitteita ja kestävää kehitystä. Kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet omaava Bayer Oy näkee puolestaan toimitilaratkaisut merkittävänä osatekijänä omien vastuullisuustavoitteidensa saavuttamiselle.

Ilmastotavoitteiden edistämiseksi kiinteistöalan ympäristövastuuta mitataan erilaisten ympäristöluokitusjärjestelmien mukaisesti. Luokitusten mukaisia sertifikaatteja myönnetään osoituksena ympäristötehokkuudesta ja vastuullisuudesta. Trevian Asset Managementin konkreettisena ilmastotavoitteena on saavuttaa mahdollisimman monille toimistorakennuksilleen BREEAM-standardin mukainen luokitus, jota hyödynnetään arvioidessa esimerkiksi kiinteistöjen energiatehokkuutta, materiaalivalintoja, jätehuoltoa ja ympäristöjohtamista.

Vihreisiin sijoituksiin erikoistuneen Green Yield Finlandin omistaman ja Trevianin vuokraaman Espoon Tapiolan Sydänpuun uudeksi toimitilakseen valinneelle Bayerille vahvat ilmastotavoitteet ovat myös osa vastuullisuusstrategiaa. Bayer Oy:llä on toimipisteet Turussa ja Espoossa, ja Espoon toimipisteessä toimii myös Bayerin Pohjois-Euroopan alueorganisaation, Bayer Nordicin, pääkonttori. Bayer on asettanut globaaliksi tavoitteekseen saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä, ja yksi keino tämän saavuttamiseksi on muun muassa vastuulliset toimitilaratkaisut.   

– Yrityksillä on ilmastonmuutoksen hillitsemisessä merkittävä rooli. Me Bayerilla haluamme, että kasvumme on sekä ekologisesti että taloudellisesti kestävää, ja olemmekin vähentäneet hiilidioksidipäästöjämme kolmessa vuodessa peräti 89 prosenttia muun muassa siirtymällä Turun tuotantolaitoksellamme kokonaan uusiutuvaan energiaan. Espoon toimitilaratkaisu tukee osaltaan vastuullisuustavoitteemme toteutumista, sanoo Bayer Nordicin vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Kati Nyman.

– Koko arvoketjun kattava hiilijalanjäljen seuraaminen on olennainen osa toimenpiteiden arviointia. Trevianin rooli on tukea Bayerin kaltaisia yhtiöitä ilmastotavoitteissaan toimitilaratkaisujen kautta. Taloudellinen kasvu ja kestävä kehitys tukevat toisiaan, siksi vastuullisuuden on oltava kaikkien toimialojen yhteinen pyrkimys ja näkyvä osa jokaisen yhtiön omaa liiketoiminnan strategiaa, kertoo Trevianin vastuullisuudesta vastaava johtaja Kim Särs.

Lisätietoja:

Maria Pukki

Asset Manager, Trevian Asset Management

044 715 0745 | maria.pukki@trevian.fi

Aino Försti-Smith

Viestintäjohtaja, Bayer Nordic SE

020 785 8339 | aino.forsti-smith@bayer.com


Trevian Asset Management on suomalainen, avainhenkilöidensä omistama toimitiloihin ja asuntoihin keskittyvä kiinteistösijoitus- ja kiinteistövarainhoitoyhtiö, joka tuottaa asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti optimoituja ja aktiivisesti hoidettuja kiinteistövarainhoitopalveluja ja -rahastoja. Yrityksen palvelut on suunnattu erityisesti institutionaalisille kiinteistösijoittajille, pankeille sekä muille ammattimaisille sijoittajille. Trevianilla on hallinnoitavanaan yhteensä lähes miljardin euron kiinteistövarallisuus. www.trevian.fi