26.09.2014 

/ Jaa

Trevian Care II Ky hankki neljä päiväkotikiinteistöä

Trevian Asset Management Oy:n hallinnoima kiinteistöpääomarahasto Trevian Care II Ky on hankkinut 25.9.2014 tehdyllä kaupalla neljä päiväkotikiinteistöä. Kohteet sijaitsevat Kirkkonummella, Keravalla, Hyvinkäällä ja Oulussa.

”Ostetut kohteet ovat ensimmäiset päiväkotikiinteistöt rahastossamme ja tuovat siten hajautusta sijoitussalkkuumme. Kohteet sopivat hyvin rahaston sijoitusstrategiaan sillä ne sijaitsevat hyvillä paikoilla kasvukeskuksissa ja tuottavat pitkäaikaista kassavirtaa”, kertoo Portfolio Manager Maria Söderman Trevian Asset Management Oy:stä.

Trevian Care II –rahaston strategiana on sijoittaa suomalaisiin hoiva-alan, päiväkotien ja julkisten palvelujen käytössä oleviin kiinteistöihin. Rahaston tavoitekoko on noin 140 miljoonaa eu-roa. Rahaston taustalla on suomalaisia institutionaalisia sijoittajia.

Lisätietoja:

Maria Söderman, Portfolio Manager p. 050 5497490, email: maria.soderman@trevian.fi
Reima Södervall, Toimitusjohtaja p. 050 3627400, email: reima.sodervall@trevian.fi
___________________________________________________________

Trevian Asset Management Oy on 2012 perustettu, suomalainen, avainhenkilöidensä omistama toimitiloihin keskittyvä kiinteistösijoitus- ja kiinteistövarainhoitoyhtiö, joka tuottaa asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti optimoituja ja aktiivisesti hoidettuja kiinteistövarainhoitopalveluja ja -rahastoja. Yrityksen palvelut on suunnattu erityisesti institutionaalisille kiinteistösijoittajille, pankeille sekä muille ammattimaisille sijoit-tajille. Trevianilla on hallinnoitavanaan yli 550 M€ kiinteistövarallisuus.