28.06.2022 

/ Jaa

Tulevaisuuden toimistojen 10 houkuttavuustrendiä

Etätyöskentelymahdollisuus on tuonut joustavuutta tehokkaaseen ajankäyttöön, mutta yhteisöllisyys, ergonominen työympäristö ja monet muut toimistojen edut eivät kuitenkaan täyty kotitoimistoissa. Tulevaisuuden työskentelymalliksi on kehkeytynytkin etä- ja toimistotyön yhdistämisen malli, hybridityöskentely. Hybridityö on keskeinen osa työnteon tulevaisuutta, joka yhdistää etä- ja toimistotyön parhaat puolet rakentaen joustavan työskentelymallin. Nykypäivän toimistojen täytyy kuitenkin olla entistä houkuttelevampia, jotta työntekijät haluavat tulla toimistoille. Toimitilojen viihtyvyydellä ja toimiston sijainnilla on tässä suuri merkitys. 

Mitä tekijöitä työntekijät arvostavat ja kaipaavat toimistoympäristöstä, ja mitkä toimistojen edut houkuttelevat työntekijöitä toimistoille? Alan asiantuntijoidemme toimesta kokosimme kymmenen tulevaisuuden toimistojen houkuttavuustrendiä, joita tulevaisuuden toimistoissa tulisi huomioida. 

1. Yhteisölliset kohtaamistilat ja sosiaaliset kontaktit

Yhteisöllisyys on tunne, joita tulevaisuuden työympäristöissä arvostetaan. Työntekijät kaipaavat toimistoilta yhteisöllisiä kohtaamistiloja, joissa voi tuntea yhteenkuuluvuutta kollegoiden kanssa. Muun muassa viihtyisät kahvitauko-, sauna- ja muut viriketilat tuovat toimistoille yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja, joissa voi jakaa päivittäiset kuulumiset. Toimistoista tuleekin entistä tärkeämpiä kokoontumispaikkoja, kun työntekijät haluavat tulla toimistolle sosiaalisen kanssakäymisten vuoksi. Yhteisöllisyys arvona onkin nostanut päätään pandemia-aikana, kun sosiaaliset kontaktit ovat jääneet minimiin. Sosiaalisilla kohtaamisilla on selkeä vaikutus ihmisten henkiseen hyvinvointiin. Etätyön lisääntyminen on vähentänyt työpaikoilla sosiaalisia kontakteja, mikä voi näkyä mm. työntekijöiden uupumuksena ja työtehon heikkenemisenä. Uuteen työpaikkaan meneminen on voinut olla henkisesti haastavaa, jos työ on ollut pandemia-ajan pääosin etänä. Työyhteisöön on helpompi päästä sisään, kun perehdyttäminen ja muihin työntekijöihin tutustuminen tapahtuu työpaikalla läsnä.  

2. Muuntojoustavat työskentelytilat 

Muuttuneen työskentelymallin myötä tulevaisuuden toimistot tulevat lisäämään joustavia, monenlaiseen työskentelyyn taipuvia tiloja. Työntekijät kaipaavat työpaikoille mm. enemmän innovointiin ja ryhmätyöskentelyyn soveltuvia erikokoisia tiloja. Vastapainoksi ryhmätyöskentelytiloille, tulevaisuuden toimistoissa on oltava myös keskittymistä vaativaan työhön sopivia tiloja. Pandemian aikana työntekijät ovat saattaneet tottua rauhalliseen työympäristöön, ja sitä ne haluavat myös jatkossa. Tiloja kaivataan myös yhä enemmän kasvokkain tapahtuviin asiakas- ja myyntitapaamisiin, jolloin edustavat ja viihtyisät työskentelytilat ovat keskeisessä asemassa. 

Lue kaikki 10 tulevaisuuden toimistojen houkuttavuustrendiä, blogin voi ladata alla olevan painikkeen kautta.

Fanny Hagan

Fanny Hagan

+358 40 535 9116

fanny.hagan@trevian.fi

Fanny Hagan

Fanny Hagan

+358 40 535 9116

fanny.hagan@trevian.fi