23.11.2018 

/ Jaa

Tietotyön Joukkoistaminen Kiinteistöalalla

 Töitä Suomen suurimman kansallisvarallisuuserän, rakennetun ympäristön saralla riittää. Rakennettu ympäristö sisältää maa-alueet, rakennukset kuten asuin- ja toimitilarakennukset sekä liikenne -ja yhdyskuntatekniset alueet. Kiinteistöalan puolueeton asiantuntijaorganisaatio KTI:n tekemän selvityksen mukaan rakennettu ympäristö muodosti vuosikymmenen alkupuolella yli 70% osuuden 594 miljardin euron osuudella Suomen 814 miljardin euron kansallisvarallisuudesta. Rakennusteollisuus RT ry mukaan rakentamisessa ja kiinteistönpidossa sekä niihin liittyvissä palveluissa työskentelee kaikkiaan hieman yli 500 000 henkilöä. Rakennusteollisuuden ja kiinteistönpidon klusteri on suurin työllistäjä Suomessa. 

Alalla on usein pitkä ketju toimijoita kiinteistöjen omistajista, kohteita johtaviin toimijoihin kuten varallisuudenhoitajat, kiinteistöjohtajat ja isännöitsijät aina kiinteistön konkreettisesta ylläpidosta vastaaviin toimijoihin, huoltomiehistä siivoojiin. Ketjun eri vaiheissa on monia tehtäviä, jotka kiinteistön omistaja tai ylläpitoa koordinoiva taho voisi ulkoistaa kuluttajille. Älypuhelinta käyttävä kuluttaja voi jo nykypäivänä tehdä useita erilaisia kiinteistöalaan liittyviä yksinkertaisia tehtäviä muiden arkisten askareidensa ohessa, jopa huomaamattaan. Tämä puolestaan mahdollistaisi kiinteistöalan ammattilaisten resurssien tehokkaamman kohdistamisen tehtäviin joihin heillä on erikoisosaamista. 

Pitäisikö sinun saada otettua pikaisesti rakennuksen julkisivusta kuvia? Pitäisikö tehdä nopea yksinkertainen tarkistus kauppakeskuksen siisteydestä ja viihtyisyydestä? Pitäisikö saada ilmanlaadusta suuntaa-antavia arvioita? Eritoten tällaiset erilaiset kevyet ja yksinkertaiset tietotyön askareet ja selvitykset ovat oiva esimerkki siitä missä kuluttajat voivat olla avuksi. 

Tällainen kiinteistöalan tietotyön joukkoistaminen B2C voisi tulevaisuudessa toimia alustatalouden tapaan eri toimijat yhdistävän internet-alustan kautta. Alustan toisessa päässä esimerkiksi kiinteistön ylläpitoa koordinoiva toimija tai jopa automatisoitu huoltojärjestelmä laittaisi tietyntyyppiset, esimerkiksi vain rakennuksen näkemistä eli kuvausta vaativat tehtävät alustan kautta kuluttajan hoidettavaksi. Toisessa päässä kuluttaja valitsemillaan muuttujilla on hyväksynyt tekevänsä tehtäviä esimerkiksi aamulla klo.8-9 välillä työmatkansa varrella. Kuluttaja saa puhelimeensa viestin, jossa hänelle tarjotaan työreitin varrelta julkisivun kuvanottotehtävää pientä kompensaatiota vastaan. Kuluttajan hyväksyessä alusta ohjeistaa kuluttajan oikeaan osoitteeseen ottamaan kuvan oikeasta paikasta, oikeissa sääolosuhteissa ja jopa oikeassa kuvakulmassa. Tehtävä on kuvan ottamisen jälkeen valmis ja työmatka jatkuu minuutin tauon jälkeen. Kuluttajan näkökulmasta kyseessä on siis yksinkertainen C2B tiedonkeruu-tehtävä. 

Kuvat menevät verifioitavaksi alustaan ja sieltä takaisin ylläpitoa koordinoivalle toimijalle tai huoltojärjestelmään, jossa parhaimmillaan tekoälyohjelmisto voisi tulkita kuvasta esimerkiksi sen onko piha-alueen lumet luotu sovitusti. Mikäli järjestelmä havaitsee puutteen, lähtee järjestelmästä automaattisesti huoltopyyntö kohteen huoltoyhtiölle ja tieto tarvittaville osapuolille havaitusta poikkeamasta. 

Rajoitteita tietotyön joukkoistamiselle asettaa toiminnallisten ja juridisten muuttujien lisäksi muun muassa älypuhelinten ominaisuudet. Kevyitä kiinteistöalan askareita hoitaville kuluttajille ei ole välttämättä helppo järjestää kulkuoikeuksia kiinteistölle. Juridiset haasteet liittyvät puolestaan esimerkiksi vastuukysymyksiin kuluttajan, tehtäviä välittävän alustan ja tehtävien tarjoajan kesken. 

Rajoitteista huolimatta työn joukkoistaminen B2C on kasvavissa määrin nykypäivää. Kukapa ei jossain asiayhteydessä olisi esimerkiksi luodessaan jollekin internet-sivustolle käyttäjätunnusta joutunut tunnistamaan kuvasta objekteja tai tekstiä? 

 

Ohessa esimerkki kuvien sisällön tulkintatyön joukkoistamisesta. 

 

Myös älypuhelinten ominaisuudet kehittyvät kovaa vauhtia tukien tietotyön joukkoistamista, juurikin kiinteistöalalla. Caterpillar esitteli hiljattain keväällä 2018 VOC-ilmanlaatuanturilla varustetun S61-älypuhelimen. VOC tulee sanoista ”volatile organic compound” suomennettuna haihtuvat orgaaniset yhdisteet. Esimerkki VOC-päästöistä on maaleista syntyvät usein ihmiselle epämiellyttävät ja jopa vaaralliset päästöt. S61 sisältää VOC-ilmanlaatuanturin lisäksi teräväpiirtoisen lämpökameran, mikä mahdollistaa ovien ja ikkunoiden ympärillä olevien lämpöhäviötä aiheuttavien paikkojen havaitsemisen. S61-älypuhelimella voi myös havaita kosteuden, joka ei ihmisen aisteilla ole havaittavissa. 

Tietotyön joukkoistaminen B2C ja kuluttajien tuottaman tiedon myyminen C2B ovat jokseenkin vielä tuntemattomia käsitteitä kiinteistöalalla. Monien kiinteistöalan toimijoiden digistrategia ja tiedonjohtamisen tiekartta sisältää usein itse tuotetun tiedon lisäksi sidosryhmien tuottamat tiedot ja avoimen markkinatiedon. Tietotyön joukkoistamisen mahdollisuuksia kannattaa myös pohtia ja tarvittaessa lisätä osaksi digistrategiaa ja tiedonjohtamisen tiekarttaa. 

 

Kirjoittaja: Johannes Aho / Business Development Manager, Trevian