16.12.2015 

/ Jaa

Maria Söderman ja Antti Venermo Trevianin uusiksi partnereiksi

Trevian Asset Management Oy on kutsunut Maria Södermanin ja Antti Venermon uusiksi partnereiksi 14.12.2015 alkaen.

Maria Söderman on työskennellyt Trevianilla Portfolio Managerina vuodesta 2013 lähtien vastuualueinaan Trevian Care II Ky:n ja tätä edeltäneen Trevian Care I Ky:n rahastoliiketoiminta. Ennen siirtymistään Trevianiin, Maria työskenteli BPT Asset Managementissa ja sitä edeltäneessä Evli Property Investmentissa vuodesta 2004 lähtien. Tuolloin Marian työnkuvaan kuului muun muassa Baltiaan ja Venäjälle sijoittavien kiinteistöpääomarahastojen manageeraus sekä rahastojen kiinteistökohteiden hankinta ja rahoitus. Uransa Maria aloitti asiantuntijana Catella Property Oy:ssa.

Antti Venermo siirtyi Trevianille maaliskuussa 2014 vastaamaan Carlyle Groupin Suomen kiinteistöjen varainhoidosta. Antti oli työskennellyt samaisen portfolion parissa jo vuodesta 2010. Tätä ennen Antti työskenteli yli vuosikymmenen ajan LähiTapiolaa edeltäneen Tapiola Groupin palveluksessa muun muassa Analyytikkona ja Portfolio Managerina.

Lisätietoja:

Reima Södervall CEO Telephone: +358 50 362 7400, E-mail: reima.sodervall@trevian.fi

Maria Söderman Portfolio Manager, Partner Telephone: +358 50 549 7490, E-mail: maria.soderman@trevian.fi

Antti Venermo Portfolio Manager, Partner Telephone: +358 40 507 5943, E-mail: antti.venermo@trevian.fi

____________________________________________________________

Trevian Asset Management Oy on 2012 perustettu, suomalainen, avainhenkilöidensä omistama toimitiloihin keskittyvä kiinteistösijoitus- ja kiinteistövarainhoitoyhtiö, joka tuottaa asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti optimoituja ja aktiivisesti hoidettuja kiinteistövarainhoitopalveluja ja -rahastoja. Yrityksen palvelut on suunnattu erityisesti institutionaalisille kiinteistösijoittajille, pankeille sekä muille ammattimaisille sijoittajille. Trevianilla on hallinnoitavanaan yhteensä noin 800 M€ kiinteistövarallisuus.