29.07.2019 

/ Jaa

Historiallinen uusrenessanssipalatsi herää eloon – Erottaja2:n tulevaisuus

Helsingin keskipisteessä osoitteessa Erottajankatu 2 seisoo ainutlaatuinen uusrenessanssipalatsi, jonka historia on vaiherikas ja mielenkiintoinen. Vuonna 2018 rakennuksen osti yhdysvaltalainen BlackRock, joka on yksi johtavista varainhoitoyhtiöistä maailmassa.  Vuonna 2019 alkavan remontin yhteydessä kiinteistöön rakennetaan korkealaatuisia toimistotiloja. Tämän kiinteistön kehittämisestä ja vuokrauksesta vastaa paikallisena kumppanina suomalainen Trevian Asset Management. Erottajankatu 2:n historiassa alkaa siis uusi aikakausi. Raotamme nyt Erottaja2:n ovea ja tutustumme kiinteistön tulevaisuuteen.

Moderneja toimistotiloja vanhaa vaalien

Kiinteistö peruskorjataan ja siihen rakennetaan korkealaatuisia toimistotiloja. Kiinteistö saa muutoksessa osoitteestaan johdetun nimen Erottaja2.  BlackRock remontoi historiallisesti arvokkaan kiinteistön laadukkaiksi toimistotiloiksi vaarantamatta sen kulttuurihistoriallista perintöä. Projektissa BlackRock on antanut ohjat suomalaiselle kiinteistövarainhoitoyhtiö Trevian Asset Managementille. Trevian hoitaa kiinteistön kehittämistä ja vuokrausta.

Rakennus on osittain suojeltu. BlackRock ja Trevian ovat vahvasti sitoutuneet kunnioittamaan rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa ja suojeltuja osia remontissa. Muutostyöt suunnitellaan läheisessä yhteistyössä Museoviraston kanssa.

Erottaja2 mallinnuskuva: toimistotila

Mallinnuskuva: Zoan

Peruskorjauksen suunnittelu on aloitettu syksyllä 2018, ja varsinainen remontti on tarkoitus aloittaa syksyllä 2019. Alustavan aikataulun mukaan käyttäjät pääsevät muuttamaan tiloihin keväällä 2021.

Erottajan puoleiseen katutasoon sekä Yrjönkadun puolelle on suunnitteilla ravintolatiloja. Kerroksiin 2-6 toteutetaan korkealuokkaisia toimistoja. Tilaratkaisuissa panostetaan erityisesti käyttäjälähtöisyyteen. Erottaja2 sopii erinomaisesti pääkonttorikäyttöön mutta myös pienemmille yrityksille.

Aiemmin pysäköintialueena ollut sisäpiha otetaan aktiiviseen käyttöön.

Erottaja2 mallinnuskuva: sisäpiha

Mallinnuskuva: Zoan

Uusrenessanssi- ja jugendrakennus pystyvät vastaamaan nykypäivän tilankäyttäjien vaatimuksiin tilatehokkuutensa, toiminnallisuutensa ja palveluidensa osalta uudisrakennuksen veroisesti.

Kun remontti on valmis, Erottaja2:ssa yhdistyvät upealla tavalla kiehtova historia sekä moderni työelämä. Kiinteistöstä tulee nykyaikaisten yritysten vaikuttava käyntikortti.

Erottaja2 mallinnuskuva: toimisto ja taukotila

Mallinnuskuva: Zoan

Monitilatoimistoja Helsingin parhaalla paikalla

Kiinteistöön on suunnitteilla monitilatoimistoja, joille on yhä kasvava kysyntä. Digitalisaatio, muuttuva työ ja uudet työn tekemisen tavat ovat luoneet tarpeen erilaisille tiloille saman toimiston sisällä. Siksi monitilatoimistot ja tilojen yhteiskäyttö yleistyvät nopeasti. Monitilatoimiston elementtejä on alettu käyttää monenlaisessa työssä kompensoimaan avotoimistojen ongelmakohtia.

Avoin toimistotila ei usein enää vastaa muuttuneen työelämän tarpeisiin. Se ei ole tiloiltaan riittävän muunneltava eikä jousta monenlaisten työtilanteiden ja -tehtävien mukaan. Monitilatoimisto onkin kehitetty paikkaamaan avokonttorin puutteita. Monitilatoimistoissa on erilaisia ja eri kokoisia tiloja muuttuvia tarpeita varten. Idea on, että työntekijä voi valita vapaan työpisteen tehtäviensä tai käynnissä olevan projektin mukaan. Nykyinen työelämä vaatii erityisesti pienempiä tiloja epämuodollisiin kokoontumisiin. Keskittymistä vaativaan työhön olisi hyvä olla tarjolla myös erillisiä, rauhallisia tiloja. Isompien ryhmien vuorovaikutusta vaativaan työhön tarvitaan taas suurempia kokoontumistiloja.

Erottaja2 mallinnuskuva: toimistotila

Mallinnuskuva: Zoan

Erottaja2 on ihanteellinen mille tahansa nykyaikaiselle yritykselle muutenkin kuin tilojensa puolesta. Kiinteistö sijaitsee keskellä Helsingin parhaita palveluita, ravintoloita ja kahviloita – aivan Design District Helsingin sydämessä. Sinne liikkuminen on helppoa joka puolelta pääkaupunkiseutua. Verraton sijainti ja ainutlaatuisen näyttävä rakennus antavat siinä toimiville yrityksille vahvaa kilpailuetua ja tukevat muun muassa työnantajamielikuvaa. Tavoitteena on tehdä rakennuksesta ilmiö ja käyttäjiensä ylpeyden aihe, jossa yhdistyvät tsaarinajan arvokkuus ja tämän päivän toimivuus.

LÄHTEET: Helsingin kaupunginmuseo, arkkitehtitoimisto ark-byroo: rakennushistoriallinen selvitys, Yleisradio, Trevian.