27.10.2014 

/ Jaa

Trevian Care II Ky teki toisen closingin

Trevian Asset Management Oy:n hallinnoima kiinteistöpääomarahasto Trevian Care II Ky on tehnyt toisen closingin 24.10.2014. Sen yhteydessä rahaston sijoitussitoumukset nousivat yli 55 miljoonaan euroon. Rahaston taustalla on sijoittajina kotimaisia instituutioita.

”Olemme erittäin tyytyväisiä rahastoomme kohdistuneesta kiinnostuksesta. Nyt kerätyt pääomat mahdollistavat rahaston portfolion kasvattamisen yli 100 miljoonan euron kokoon ja jatkamme aktiivisesti uusien sijoituskohteiden hankkimista rahastoon”, kertoo Portfolio Manager Maria Söderman Trevian Asset Management Oy:stä.

Trevian Care II –rahasto perustettiin kesäkuussa 2014 ja sen strategiana on sijoittaa suomalaisiin hoiva-alan, päiväkotien ja julkisten palvelujen käytössä oleviin kiinteistöihin. Rahaston tavoite-koko on noin 140 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Maria Söderman, Portfolio Manager p. 050 549 7490, email: maria.soderman@trevian.fi
Reima Södervall, Toimitusjohtaja p. 050 362 7400, email: reima.sodervall@trevian.fi
_______________________________________________________________

Trevian Asset Management Oy on 2012 perustettu, suomalainen, avainhenkilöidensä omistama toimitiloihin keskittyvä kiinteistösijoitus- ja kiinteistövarainhoitoyhtiö, joka tuottaa asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti optimoituja ja aktiivisesti hoidettuja kiinteistövarainhoitopalveluja ja -rahastoja. Yrityksen palvelut on suunnattu erityisesti institutionaalisille kiinteistösijoittajille, pankeille sekä muille ammattimaisille sijoittajille. Trevianilla on hallinnoitavanaan yli 600 M€ kiinteistövarallisuus.