30.11.2015 

/ Jaa

Trevian Care II Ky hankki kolme päiväkotikiinteistöä

Trevian Asset Management Oy:n hallinnoima kiinteistöpääomarahasto Trevian Care II Ky on hankkinut 30.11.2015 tehdyllä kaupalla kolme päiväkotikiinteistöä. Alkusyksystä valmistuneet kohteet sijaitsevat Nurmijärven Klaukkalassa, Vihdin Nummelassa ja Lahdessa, ja ne on vuokrattu yksityiselle päiväkotioperaattorille.

”Olemme tyytyväisiä uusiin kohteisiimme, sillä nyt hankitut kiinteistöt täydentävät hyvin aiemmin hankittua päiväkotikokonaisuutta sekä muuta hoivaportfoliotamme, jonka kaikki kohteet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla tai muissa Suomen suurimmissa kaupungeissa ja kasvukeskuksissa.”, kertoo Portfolio Manager Maria Söderman Trevian Asset Management Oy:stä.

Trevian Care II –rahasto perustettiin kesäkuussa 2014 ja sen strategiana on sijoittaa suomalaisiin hoiva-alan, päiväkotien ja julkisten palvelujen käytössä oleviin kiinteistöihin. Rahaston taustalla on sijoittajina suomalaisia instituutioita, joilta kerätyt pääomat mahdollistavat rahaston portfolion kasvattamisen yli 100 M€ kokoon.

Lisätietoja:

Maria Söderman, Portfolio Manager p. 050 549 7490, email: maria.soderman@trevian.fi
Reima Södervall, Toimitusjohtaja p. 050 362 7400, email: reima.sodervall@trevian.fi

______________________________________________________________
Trevian Asset Management Oy on 2012 perustettu, suomalainen, avainhenkilöidensä omistama toimitiloihin keskittyvä kiinteistösijoitus- ja kiinteistövarainhoitoyhtiö, joka tuottaa asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti optimoituja ja aktiivisesti hoidettuja kiinteistövarainhoitopalveluja ja -rahastoja. Yrityksen palvelut on suunnattu erityisesti institutionaalisille kiinteistösijoittajille, pankeille sekä muille ammattimaisille sijoittajille. Trevianilla on hallinnoitavanaan yli 750 M€ kiinteistövarallisuus.