01.09.2015 

/ Jaa

Trevian Care II Ky hankki hoivakiinteistön Espoosta

Trevian Asset Management Oy:n hallinnoima kiinteistöpääomarahasto Trevian Care II Ky on hankkinut 1.9.2015 tehdyllä kaupalla hoivakotikiinteistön Espoon Laaksolahdesta YIT Rakennus Oy:ltä. Pinta-alaltaan n. 1500 m2 kokoinen kiinteistö on juuri valmistunut ja se on vuokrattu pit-käaikaisella vuokrasopimuksella Mainio Vire Oy:lle ikääntyneiden hoivakodiksi.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että voimme kasvattaa kiinteistösalkkuamme vastavalmistuneella kohteella pääkaupunkiseudulta. Kaupan myötä hoivaportfoliomme koko on yli 50 M€ ja jat-kamme edelleen aktiivisesti sijoituskohteiden hankintaa rahastoomme ”, kertoo Portfolio Manager Maria Söderman Trevian Asset Management Oy:stä.

Trevian Care II –rahasto perustettiin kesäkuussa 2014 ja sen strategiana on sijoittaa suomalaisiin hoiva-alan, päiväkotien ja julkisten palvelujen käytössä oleviin kiinteistöihin. Rahaston taustalla on sijoittajina suomalaisia instituutioita, joilta kerätyt pääomat mahdollistavat rahaston portfo-lion kasvattamisen yli 100 M€ kokoiseksi.

Lisätietoja:

Maria Söderman, Portfolio Manager p. 050 549 7490, email: maria.soderman@trevian.fi
Reima Södervall, Toimitusjohtaja p. 050 362 7400, email: reima.sodervall@trevian.fi
____________________________________________________________

Trevian Asset Management Oy on 2012 perustettu, suomalainen, avainhenkilöidensä omistama toimitiloihin keskittyvä kiinteistösijoitus- ja kiinteistövarainhoitoyhtiö, joka tuottaa asiakkaidensa tarpeiden mukaises-ti optimoituja ja aktiivisesti hoidettuja kiinteistövarainhoitopalveluja ja -rahastoja. Yrityksen palvelut on suunnattu erityisesti institutionaalisille kiinteistösijoittajille, pankeille sekä muille ammattimaisille sijoit-tajille. Trevianilla on hallinnoitavanaan yli 750 M€ kiinteistövarallisuus.