07.06.2013 

/ Jaa

Trevian Asset Management Oy on perustanut hoivakiinteistöihin sijoittavan kiinteistöpääomarahaston

Trevian Asset Management Oy on perustanut Trevian Care I Ky -nimisen kiinteistöpääomarahaston. Käynnistysvaiheessa rahasto on ostanut 15 kiinteistökohdetta Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralta. Nyt hankitun portfolion investointiarvo on lähes 100 M€.

Trevian Care I -rahaston tavoitekoko on yli 200 M€. Tavoitteena on näin muodostaa Suomen suurin hoiva-alan kiinteistöihin sijoittava kiinteistöpääomarahasto. Rahastoa tullaan kasvattamaan ostamalla markkinoilta uusia hoiva-alan kiinteistöjä tai portfolioita. Perustetun kiinteistö-pääomarahaston taustalla on suomalaisia institutionaalisia sijoittajia.

”Trevian Care I Ky –rahaston käynnistyminen laajentaa yrityksemme kiinteistörahastoliiketoi-mintaa merkittävästi. Nyt perustetun rahastomme strategiana on sijoittaa hoiva-alan, palvelu-asumisen ja päiväkotien käyttöön soveltuviin kiinteistöihin Suomessa. Näemme hoiva-alan kiinteistöissä erittäin suuren kasvupotentiaalin lähivuosina. Olemme myös hyvin tyytyväisiä siihen, että onnistuimme neuvottelemaan pankkirahoituksen rahaston ensimmäiseen, näinkin suureen kiinteistökauppaan”, sanoo Trevian Asset Management Oy:n toimitusjohtaja Reima Södervall.

Pankkilainan järjestäjinä toimivat Danske Bank Oyj, Nordea Pankki Suomi Oyj, Pohjola Pankki Oyj ja Svenska Handelsbanken AB. Pankkilainan koordinaattorina toimi Nordea Pankki Suomi Oyj.

 

Lisätietoja:

Maria Söderman, Portfolio Manager p. 050 5497490, email: maria.soderman@trevian.fi
Reima Södervall, Toimitusjohtaja, p. 050 3627400, email: reima.sodervall@trevian.fi
__________________________________________________________________

Trevian Asset Management Oy on 2012 perustettu, suomalainen, avainhenkilöidensä omistama toimitiloihin keskittyvä kiinteistösijoitus- ja kiinteistövarainhoitoyhtiö, joka tuottaa asiakkaidensa tarpeiden mukaises-ti optimoituja ja aktiivisesti hoidettuja kiinteistövarainhoitopalveluja ja -rahastoja. Yrityksen palvelut on suunnattu erityisesti institutionaalisille kiinteistösijoittajille, pankeille sekä muille ammattimaisille sijoit-tajille. Trevianilla on hallinnoitavanaan noin 400 M€ kiinteistövarallisuus.