05.05.2023 

/ Jaa

Trevianin hallinnoima Erottaja2 saavutti arvostetun BREEAM-sertifioinnin Excellent -tason

Helsingin keskustassa sijaitseva Erottaja2 on saavuttanut tavoitellun BREEAM-ympäristösertifikaatin ’Excellent’ -tason. BREEAM-ympäristösertifiointi on osoitus kiinteistön ympäristötehokkuudesta ja yhteiskuntavastuullisuudesta. Sertifioinnissa huomioidaan kiinteistön ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuu. BREEAM on johtava ekotehokkaan rakentamisen ympäristöluokitusjärjestelmä, jossa kiinnitetään huomiota mm. kohteen johtamiseen, saavutettavuuteen, energiatehokkuuteen, vedenkulutukseen sekä käytettyihin materiaaleihin. Trevian Asset Management toimii Erottaja2:n kiinteistövarainhoitajana ja johtaa vastuullisuustyötä yhdessä kiinteistön omistajan kanssa. Erottaja2:n omistaa maailman suurimpiin varainhoitoyhtiöihin kuuluva yhdysvaltalainen BlackRock

Erottaja2:seen on toteutettu ympäristötehokkuutta ja vastuullisuutta parantavia toimenpiteitä jo usean vuoden ajan. Kesällä 2021 valmistuneessa peruskorjauksessa uusittiin koko talotekniikka, muun muassa ilmanvaihto, valaistus, sähköjärjestelmät ja tietoliikenneyhteydet. Tämän myötä kiinteistö saavutti ympäristösertifioinnin ’Very Good’ tason. Kiinteistön ympäristösertifioinnin tason nostamiseksi on tehty lisää toimenpiteitä. Erityisesti kiinteistön erinomainen saavutettavuus sekä tehokkaat saasteiden ja päästöjen ehkäisytoimet ovat vaikuttaneet sertifioinnin luokituksen paranemiseen.

”Kohdetta on kehitetty aktiivisesti omistajan kanssa kohti ympäristöystävällisempää suuntaa. Nykyään ympäristökysymykset ovat entistä tärkeämpiä sekä sijoittajien että vuokralaisten päätöksenteoissa, ja ekologisten arvojen huomioiminen on lisääntynyt merkittävästi”, sanoo Trevianin tekninen manageri Matti Niemi. 

”Korkeamman luokan ympäristösertifikaatti on osoitus hyvästä energiatehokkuudesta ja ekologisesti kestävistä materiaalivalinnoista tässä historiallisesti arvokkaassa rakennuksessa. Ekologinen työympäristö on entistä tärkeämpää nykypäivän yrityksille, ja se pystytään Erottaja2:n vuokralaisille takaamaan”, kertoo Trevianin liiketoimintajohtaja Elisa Loitto.

Image

Matti Niemi

+358 50 453 4870

matti.niemi@trevian.fi

Elisa Loitto

Elisa Loitto

+358 50 390 1581

elisa.loitto@trevian.fi

Image

Matti Niemi

+358 50 453 4870

matti.niemi@trevian.fi

Elisa Loitto

Elisa Loitto

+358 50 390 1581

elisa.loitto@trevian.fi