04.11.2022 

/ Jaa

Trevianin kehittämälle Tapiolan keskustan asuntokorttelille vihreä valo

Trevianin asuntokehitysprojekti Tapiolan keskuksessa on saanut lainvoimaisen kaavapäätöksen. Tapiolan liikekeskustan viereen puistoalueen keskelle rakentuva puutarhakortteli on suunniteltu yhdistämään korkeatasoinen ja luonnonläheinen asuminen keskustan läheisyyteen. Asuntokortteli rakennetaan aiemmin Satakielitalona tunnetun toimistokiinteistön tilalle kauppakeskus Ainoan viereen.

Satakielenrinteen puistomaiseen ympäristöön sijoittuvat puutarhakorttelit suunnitellaan niin ympäröivää luontoa kuin kaupunkikuvan jatkokehittämisen mahdollisuuksia kunnioittaen. Maisemaan sijoitetaan väljästi eri korkuisia asuinkerrostaloja, joista korkeimmat rakennetaan 10-kerroksisiksi. Rakennusten ylimmistä kerroksista aukeaa merinäköala etelään. Kokonaisuudessaan asuntoja toteutetaan arviolta 400. 

Kaavan astuttua lainvoimaiseksi 27.10.2022 voidaan projektin seuraavana osana käynnistää yksityiskohtaisempi arkkitehtisuunnittelu.

”Kaavamuutoksen kautta olemme luoneet kiinteistölle merkittävää lisäarvoa. Yhteistyö Espoon kaupungin kanssa kaava-asian edistämiseksi on toteutunut positiivisesti. Kehitysprojektimme tuottaa Tapiolan keskukseen yhteisöllisen, elävän ja eheän asuinpaikan, joka täydentää tämän Suomen tunnetuimman puutarhakaupungin arkkitehtuuria kansallismaisema huomioiden”, toteaa Kim Särs, Trevian Asset Managementin asuntoliiketoiminnan johtaja.


Trevian Asset Management on suomalainen, avainhenkilöidensä omistama toimitiloihin ja asuntoihin keskittyvä kiinteistösijoitus- ja kiinteistövarainhoitoyhtiö, joka tuottaa asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti optimoituja ja aktiivisesti hoidettuja kiinteistövarainhoitopalveluja ja -rahastoja. Yrityksen palvelut on suunnattu erityisesti institutionaalisille kiinteistösijoittajille, pankeille sekä muille ammattimaisille sijoittajille. Trevianilla on hallinnoitavanaan yhteensä lähes 1,2 miljardin euron kiinteistövarallisuus. www.trevian.fi


Lisätietoja:

Kim Särs

Kim Särs

+358 40 501 9981

kim.sars@trevian.fi

Kim Särs

Kim Särs

+358 40 501 9981

kim.sars@trevian.fi