28.10.2021 

/ Jaa

Neuvonantajana merkittävissä asuinkiinteistökaupoissa – ulkomaisten sijoittajien mielenkiinto Suomen asuntomarkkinaa kohtaan vahvassa kasvussa

Trevian Asset Management toimi kansainvälisen suursijoittajan kaupallisena neuvonantajana loppukesästä 2021 toteutuneissa kaupoissa, joissa ulkomainen toimija osti kaksi merkittävää asuinkiinteistöportfoliota pääasiassa pääkaupunkiseudulta. Kaupoissa omistusta vaihtoi joukko uusia asuinkiinteistöjä, jotka ovat kaikki vuokrakohteita. Toteutuneet transaktiot ovat vahva osoitus siitä, että varsinkin eurooppalaisten sijoittajien kiinnostus suomalaisia asuinkiinteistöportfolioita kohtaan on kasvussa. Trevian näkee juuri vuokrakohteiden kehittämiseen tarvittavan myös jatkossa lisää ulkomaista sijoituspääomaa, jotta vuokra-asunnoista ei synny pulaa.

Kauppojen kohteina oli kaksi yhteensä 528 asunnosta koostuvaa kokonaisuutta. Asunnot ovat suomalaisten tahojen rakennuttamia ja kaikki aktiivisessa vuokrakäytössä. Ostaja on eurooppalainen toimija, jonka paikallisena kumppanina, markkina-asiantuntijana ja kiinteistösijoitusneuvonantajana Trevian Asset Management on toiminut useissa Suomeen ja muihin Pohjoismaihin tehdyissä sijoituksissa.

Suomen asuntomarkkina on ollut voimakkaasti kasvusuuntainen vuodesta 2016 alkaen. Suomalaiset asuinkiinteistöportfoliot ovatkin viime aikoina alkaneet herättää kiinnostusta erityisesti ulkomaisissa sijoittajissa. Suomen markkinoille tulleet ulkomaiset sijoittajat ovat olleet pääasiassa eurooppalaisia ja rahasto- ja instituutiotaloja. Suomalaisen vuokra-asuntotuotannon nostamiseksi tulevaisuuden kysyntää vastaavalle tasolle Trevian pyrkii myös jatkossa lisäämään kansainvälistä sijoittajakeskustelua tuodakseen markkinoille lisää ulkomaisia sijoittajia.

– Suomi on ulkomaisille asuinkiinteistösijoittajille kiinnostava kohdemaa, sillä suomalainen vuokramarkkina on todella avoin ja läpinäkyvä suhteessa moniin muihin maihin. Asuntojen vuokraus tapahtuu useimmiten avoimien verkkoalustojen kautta, mikä mahdollistaa vuokratason läpinäkyvyyden ja historiallisen datan keräämisen sen kehittymisestä. Tämä luo kansainväliselle sijoittajalle ennakoitavuutta koko portfolion kehitysnäkymistä. Suomalainen asuinkiinteistömarkkina tarvitsee myös ulkomaisia sijoittajia turvaamaan vuokra-asuntojen tuotannon riittävän tason, jotta asunnoista ei tule jatkossa pulaa, kertoo Trevianin asuinkiinteistöistä vastaava liiketoimintajohtaja Kim Särs.

Kim Särs

Kim Särs

+358 40 501 9981

kim.sars@trevian.fi

Kim Särs

Kim Särs

+358 40 501 9981

kim.sars@trevian.fi