04.05.2021 

/ Jaa

Trevianin hallinnoiman Duetto Parkin kehitystyö onnistunut yli odotusten – vuokrausaste noussut korona-ajasta huolimatta

Duetto Parkissa toteutettu mittava kehitysprojekti on saatu valmiiksi nopeassa aikataulussa. Pasila-Käpylän kehittyvällä alueella sijaitsevan ja Trevian Asset Managementin hallinnoiman Dueton toimistotiloista on täyttynyt jo 85 %. Dueton on valinnut sijainnikseen mm. Atria, Huawei, Fingrid, Greencarrier -yhtiöt, uusimpina tulokkaina Man in Van ja Danfoss.

Trevian toteutti Dueton uudistamisprojektin kansainvälisen omistajan paikallisena partnerina. Tiloja uudistettiin business parkin modernisoimiseksi, uusien vuokralaisten houkuttelemiseksi sekä asiakkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi. Trevian on tunnustettu asiantuntija kiinteistöjen kehitysprojekteissa ja yrityspuistojen uudelleen brändäyksessä.

Duetto_julkisivu

Dueton vuokrausaste on noussut etätyön suosion kasvamisesta huolimatta 85 %:iin vuoden takaisesta 70 %:sta. Uusien vuokrasopimusten lisäksi tänä aikana on tehty useita merkittäviä laajennuksia jo voimassa olleisiin sopimuksiin, mikä on vahva osoitus kehitystyön onnistumisesta.

Uudistusprojekti toteutettiin modernilla, laadukkaalla ja lämminhenkisellä lähestymistavalla. Business Parkiin luotiin lisää viihtyisyyttä asiakkaiden työtehokkuuden ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Kehitystyötä jatketaan seuraavaksi mm. lisäämällä sähköautojen latausta ja työmatkapyöräilyä tukevia ratkaisuja. Duetolle on myös haettu BREEAM-sertifiointia.

– Vaikka toimistotyö on ollut lähes koko Euroopan alueella poikkeustilassa, olemme turvallisuus huomioiden saaneet vietyä Duettoa eteenpäin jopa suunniteltua tuloksellisemmin. Dueton sijainnilla tärkeiden väylien varrella keskusta-alueen ulkopuolella on ollut tässä merkityksellinen rooli, se on ollut asiakkaidemme tärkeimpiä valintakriteereitä. Vaikuttaa myös siltä, että toimistotilojen viihtyisyys ja houkuttavuus on nyt monille keskeistä etätyön vastapainona, kertoo Dueton Asset Manager Outi Kymäläinen Trevianista.

Duetto-mallitoimisto

– Duetto on ollut Trevianille strateginen nappisuoritus, jota on tukenut molemminpuolinen luottamus omistajan kanssa. Trevianin strategian mukaisesti kiinteistöstä on otettu kokonaisvaltainen vastuu hajauttamatta sitä useammalle toimijalle. Tällaisen projektin toteuttamisessa on tarvittu Asset Managerin tukena sekä teknistä että markkinoinnin johtamista, jota Trevianilta löytyy. Tämä toimintatapa on saanut suurta kiitosta sijoittajalta ja mahdollistanut nopean päätöksenteon ja kustannustehokkuuden, sanoo Trevianin Investment Director Risto Vuorenrinne.

Outi Kymäläinen

Outi Kymäläinen

+358 40 031 1149

outi.kymalainen@trevian.fi

Outi Kymäläinen

Outi Kymäläinen

+358 40 031 1149

outi.kymalainen@trevian.fi