Räätälöityjä sijoituspalveluita


Tarjoamme räätälöityjä sijoituspalveluita kokeneiden asiantuntijoidemme toimesta. Sijoituspalveluihimme kuuluu mm. sijoituskohteiden analysointi, strukturointi ja sijoitusstrategian luominen, pääoman hankinta ja rahoitus, kiinteistöjen osto ja myynti sekä Due Diligence -prosessit ja dokumentointi.

Kim Särs

Kim Särs

Investment Director, CCO, Partner

+358 40 501 9981

kim.sars@trevian.fi

Strukturointi sekä sijoitusstrategian luominen

Suoritamme tapauskohtaisesti sopivien omistusmallien strukturoinnin, esimerkiksi JV-struktuuri tai rahasto, yhteistyössä sijoittaja-asiakkaamme kanssa.

Autamme asiakkaitamme myös muun muassa uusien sijoitusstrategioiden luonnissa sekä portfolioiden strategisessa kasvattamisessa ja strategianmukaistamisessa.

Pääoman hankinta ja rahoitus

Viimeisen viiden vuoden aikana olemme järjestelleet kauppoja yli 1 miljardilla. Tarvittaessa avustamme asiakkaitamme tarvittavan pääoman hankinnassa ja rahoitusjärjestelyissä, erityisesti paikallisten rahoitustoimijoiden kanssa.

DD-prosessit ja dokumentointi

Teemme vuosittain noin 10–15 kiinteistökauppaa, joissa olemme sijoittaja-asiakkaamme tukena myös DD-prosessissa sekä sen dokumentoinnissa. Toteutamme asiakkaillemme usein kaupallisen DD-selvityksen raportteineen.

Toimimme myös neuvonantajana sijoittaja-asiakkaamme sekä kolmansien osapuolten, esimerkiksi teknisen DD:n tekijöiden, välillä DD-prosessin aikana.

Kiinteistöjen osto ja myynti

Vuosittainen transaktiovolyymimme on yli 200 miljoonaa euroa. Neuvomme asiakkaitamme sekä osto- että myyntitransaktioissa. Pyrimme kontaktoimaan laajaa asiakaskuntaamme markkinoilla olevista potentiaalisista transaktiokohteista, jos koemme että ne sopivat asiakkaidemme sijoitusstrategiaan ja -kriteereihin.

Analysointi

Teemme potentiaalisille sijoituskohteille kohdekohtaisen hinnoittelun, riskianalyysin sekä tuottolaskelmat asiakkaan sijoitusstrategian ja -kriteerien mukaisesti. Tarvittaessa laadimme kohteille myös business planit yhteistyössä sijoittajan sekä asset manageriemme kanssa.

Taustatyötä potentiaalisista sijoituskohteista teemme usein jo ennen kuin lähestymme asiakastamme, jotta osaamme kohdistaa eri kiinteistöt mahdollisimman hyvin oikeille asiakkaillemme heidän sijoitusstrategiansa mukaisesti. Näin takaamme tehokkaan työskentelyn eri kohteiden parissa asiakkaidemme kanssa.