09.01.2024 

/ Jaa

Mitä hyötyä on tulla toimistolle?

Kirjoittaja: Elisa Loitto, Business Director, Trevian Asset Management

Hybridi- ja etätyö ovat nousseet keskiöön synnyttäen vilkkaan keskustelun niiden vaikutuksesta yksilöihin ja organisaatioihin. Vaikka etä- ja hybridityö tarjoavat joustavuutta ja mahdollisuuden työskennellä missä tahansa, lähityöllä on omat korvaamattomat hyötynsä. Lähityö ei siis ole menettänyt merkitystään – päinvastoin, se on nyt arvokkaampaa kuin koskaan. Mitä hyötyä on siis tulla toimistolle?

Tunneyhteyden rakentaminen

Sosiaalinen vuorovaikutus työpaikalla on kuin liimapinta, joka pitää yksilöt yhdessä. Se on yritysten menestyksen kantava voima, joka muuttaa yksilöiden saavutukset ja haasteet yhteisiksi voimavaroiksi. Kasvokkain tapahtuvat kohtaamiset luovat tilan spontaanille tietojen ja kokemusten jakamiselle, mikä ruokkii yhteisön oppimista ja kasvua.

Kasvokkain tapahtuva kohtaaminen tarjoaa monipuolisemman ja syvällisemmän vuorovaikutuskokemuksen verrattuna etäyhteyksiin. Aidossa läsnäolossa välitämme toisillemme tiedostamattomia signaaleja, jotka rikastuttavat tiimityötä ja intuitiota. Se on se hetki, kun pystymme lukemaan toistemme ilmeet, äänenpainot ja eleet, ja se voi tehdä eroa lopputuloksen keskinkertaisuuden ja erinomaisuuden välillä.

Henkilöstöjohtajamme Tiina Kaakkolahti ja kasvatustieteen tohtori Jouni Veijalainen ovat kirjoittaneet blogissaan yksityiskohtaisemmin sosiaalisen kanssakäymisen merkityksestä työntekijöiden hyvinvoinnissa. 

Kokemuksen jakaminen

Nuoremmat sukupolvet ovat kasvaneet digitaalisessa maailmassa, mutta he arvostavat edelleen kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta. Castellumin ”Tulevaisuuden työelämä 2023”-tutkimuksen mukaan nuoremmat sukupolvet arvostavat rikastuttavia työelämän kokemuksia ja merkityksellistä työtä. Tutkimus myös osoittaa, että nuoremmat työntekijät suhtautuvat myönteisemmin toimistolla työskentelyyn kuin vanhemmat kollegat. 

Toimistolla työskentely ei ole vain sijainti, se on portti uuteen maailmaan – maailmaan, jossa kasvetaan ammatillisesti ja henkilökohtaisesti. Kysymys ei ole vain tietojen siirtämistä, vaan myös tarinoiden, arvojen ja kulttuuriperinnön jakamisesta. Kaikilla meillä on kollegoina annettavaa ja opittavaa riippumatta iästä ja työuran pituudesta.

Nainen nauraa lähityössä toimistolla

Yhdessä voimaantuminen

Castellumin tutkimuksen mukaan peräti 73 % vastaajista kertoo toimiston olevan tärkeä tekijä positiivisen kulttuurin rakentumisessa ja vahvistamisessa yrityksissä. 

Yrityksen arvot ja normit elävät käytäväkeskusteluissa, kahvihuoneessa, tiimikokouksissa ja lounastauoilla. Näissä kohtaamisissa rakentuu yrityksen yhteinen identiteetti, joka yhdistää ja sitouttaa. Yhtenäisyys ja sitoutuneisuus ovat organisaatiolle korvaamattoman arvokkaita, kun tavoitellaan yrityksen menestystä.  

Toimisto voi olla se avain, joka tekee organisaatiosta enemmän kuin vain liiketoiminnan – se kokoaa yhteisön, johon halutaan kuulua. 

Aivoergonomian merkitys

Vaikka toimistoissa kiinnitetään huomiota fyysiseen ergonomiaan tarjoamalla laadukkaita työvälineitä, on aivoergonomian merkitys yhtä tärkeä. Aivoergonomiaan panostamalla vähennämme aivotyön kuormitusta ja aivommekin saavat työrauhan. Myös Trevianissa olemme panostaneet työntekijöidemme aivoergonomiaan suunnittelemalla uuteen toimistoomme kolme erilaista tilatyyppiä, jotka on jaoteltu äänenvoimakkuuden mukaan. Nämä tilat tarjoavat erilaisia avotyöskentelymahdollisuuksia ja kannustavat yhteistyöhön, rauhalliseen työskentelyyn sekä hiljaiseen, itsenäiseen työskentelyyn.

Uuden toimistomme ansiosta voitimme Raklin järjestämässä Workplace Awards 2023 -kilpailussa kategoriassa Fyysinen työympäristö. Tuomaristo arvosti erityisesti toimiston kodinomaista tunnelmaa, panostusta aivoergonomiaan sekä toimiston uudistusta vanhaa kunnioittaen. Voit lukea lisää kilpailusta ja voitosta tiedotteestamme.

Mies tyoskentelemassa lähityössä Erottaja2 kiinteistossa

Talouden ja ekologisuuden tasapaino

Etätyön yleistyminen on vähentänyt yritysten tarvetta perinteisille toimitiloille samalla kun se on kasvattanut etätyötä tekevien oman tilan tarvetta ja niihin liittyviä kustannuksia. Tarve panostaa kotitoimiston työpisteen ergonomiaan ja viihtyvyyteen kasvaa. Verotuksen suomat vähennykset voivat tarjota helpotusta etätyöhön liittyviin kuluihin, mutta korkea inflaatio sekä energiakustannusten- ja korkotason nousu ovat heikentäneet näiden etujen merkitystä. 

Etätyö näyttäisi vähentävän päästöjä, mutta kuitenkin monet ajavat useammin edestakaisin vapaa-ajan asunnoille ja kotimaan lomakohteiseen etäilemään. Tämä pienentää pois jäävien työmatkojen positiivista vaikutusta. Myös hankinnat kotitoimistolle kuormittavat ympäristövaikutuksia, jos ergonominen työpiste löytyy jo toimistolta. Toimistoa myös lämmitetään tai viilennetään vajaakäytöstä huolimatta.  

Voisimmeko siis ajatella, että palkkatulon ja sosiaalisten kohtaamisten lisäksi, toimistolta käsin työskentely tuo myös taloudellista ja ekologista hyötyä. 

Seuraavan kerran kun mietit, onko vaivan arvoista mennä toimistolle, muista että oven avatessasi astut sisään johonkin, joka on paljon enemmän kuin pelkkää fyysistä läsnäoloa.

Elisa Loitto

Elisa Loitto

+358 50 390 1581

elisa.loitto@trevian.fi

Elisa Loitto

Elisa Loitto

+358 50 390 1581

elisa.loitto@trevian.fi