28.03.2023 

/ Jaa

Vuokralaistyytyväisyys (NPS) kasvoi merkittävästi Trevianin johtamissa kohteissa

Trevianissa asiakaskokemuksen parantaminen on avainasemassa liiketoiminnan kehittämisessä. Asiakastyytyväisyyttä mitattiin syksyllä 2022 NPS-menetelmällä (Net Promoter Score), jossa kysely toteutettiin Trevianin toimisto- ja liiketilojen vuokralaisille. Kyselyssä selvitettiin, kuinka todennäköisesti Treviania suositeltaisiin palvelun ja asiakaskokemuksen perusteella. NPS-luku kertoo myös, kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat yritykseen ja minkälainen maine yrityksellä on asiakkaiden keskuudessa. 

Erinomaiset NPS-luvut sisältävät myös kehityskohtia

Vuotuisen vuokralaistyytyväisyystutkimuksen mukaan Trevianin NPS-tulokset paranivat viime vuodesta huomattavasti. Tämä tulos siitäkin huolimatta, että edellisessä kyselyssä saavutettiin hyvä kokonaistyytyväisyys. Viime vuodesta Trevianin NPS-luku kasvoi luvusta +12 lukuun +31. Positiivisesta kasvusta huolimatta jokaisesta kiinteistöstä löytyi myös kehityskohtia, joita kohdevastaavien johdolla käydään huolellisesti läpi. Tuloksia hyödynnetään kiinteistöjen kehittämisessä ja tavoitteena on parantaa ja seurata kohteiden vuokralaistyytyväisyyttä vuosittain. 

Trevianin kohteiden NPS-tulokset taulukossa
Kohde- ja salkkukohtaiset vahvuudet vuokralaiskyselyn perusteella

Yhteyshenkilöiden kanssa sujuva kommunikointi ja kohteiden tilojen soveltuvuus vuokralaisten tarpeisiin nousivat kyselyssä erityisiksi vahvuuksiksi. Vuokralaiset pitivät energiatehokkuutta ja vastuullisuutta merkittävinä teemoina, sekä lisäksi arvostivat kiinteistön teknisiä ominaisuuksia, kuten erinomaista ilmanvaihtoa ja lämpötilan säätelymahdollisuuksia. Pandemiasta johtuvien yritysten työtilojen muutostarpeiden vuoksi tilojen modernisointi ja muunneltavuuden parantaminen olivat vuokralaisten mielestä myös erityisen tärkeitä kiinteistöjen kehittämisessä.

Trevianin hallinnoiman Agore Kiinteistöjen toimisto- ja liiketilojen vuokralaiset arvostivat ylläpitopalvelujen toimivuutta sekä erityisesti sitä, että liiketilat soveltuvat hyvin omaan toimintaan. Vuokralaisten saatujen palautteiden mukaisesti Trevian pyrkii panostamaan vielä enemmän kiinteistöjen vetovoimaisuuteen ja teknisen puolen kehittämiseen. 

“Tilat kauppakeskus Revontulessa soveltuvat meille hyvin. Erityisesti keskeinen sijainti on meille etu, mahdollistaen sujuvan liikkumisen työpäivän aikana. Revontulen muut palvelut tukevat hyvin päivittäistä toimintaamme – esim. posti- ja pysäköintipalvelut. Yhteistyö kiinteistön kanssa on joustavaa ja aina on reagoitu, kun siihen ollut tarvetta.” Leena Vuorela, Service ManagerIf Vahinkovakuutus Oyj, kauppakeskus Revontulen vuokralainen.

”Asiakastyytyväisyys on yksi keskeisimmistä onnistumisen mittareistamme. Haluamme kehittää jatkuvasti toimintaamme ja kuunnella asiakasta, jotta voimme tarjota vieläkin parempaa palvelua ja asiakaskokemusta. Kiitämme kaikkia vastanneita arvokkaista palautteista”, sanoo Trevianin liiketoimintajohtaja Elisa Loitto.

Trevian Asset Management on suomalainen, avainhenkilöidensä omistama toimitiloihin ja asuntoihin keskittyvät kiinteistösijoitus- ja kiinteistövarainhoitoyhtiö, joka tuottaa asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti optimoituja ja aktiivisesti hoidettuja kiinteistövarainhoitopalveluja ja – rahastoja. Yrityksen palvelut on suunnattu erityisesti institutionaalisille kiinteistösijoittajille, pankeille sekä muille ammattimaisille sijoittajille. Trevianilla on hallinnoitavanaan yhteensä 1,2 miljardin euron kiinteistövarallisuus. www.trevian.fi

Agore Kiinteistöt on vuonna 2017 perustettu täysin pohjoismaisomisteinen kiinteistösijoitusyhtiö. Tällä hetkellä Agoren portfolio sisältää kiinteistöjä Suomessa ja portfolio on kokonaisarvoltaan noin 200 miljoonaa euroa. Agore keskittyy laatuun, kestävyyteen ja paikallisyhteistyöhön, jotta kaupungit pysyvät vilkkaina. www.agore.fi

Elisa Loitto

Elisa Loitto

+358 50 390 1581

elisa.loitto@trevian.fi

Jussi Raitaniemi

Jussi Raitaniemi

+358 50 343 8275

jussi.raitaniemi@trevian.fi

Elisa Loitto

Elisa Loitto

+358 50 390 1581

elisa.loitto@trevian.fi

Jussi Raitaniemi

Jussi Raitaniemi

+358 50 343 8275

jussi.raitaniemi@trevian.fi