16.08.2018 

/ Jaa

Trevian perustaa kiinteistökehitysyhtiön

Trevian Asset Management Oy on perustanut uuden tytäryhtiön, Trevian Development Oy:n, josta Trevian Asset Management myös omistaa enemmistön. Trevian Development keskittyy johtamaan laaja-alaisesti erilaisia kiinteistökehityskohteita kuten toimitila- ja asuntohankkeita, jotka yhtiön alkuvaiheessa ovat ensisijaisesti Trevian-konsernin itse hallinnoimia tai sen omien rahastojen omistamia kiinteistökehityshankkeita.

Uuden tytäryhtiön toinen perustajaosakas on Realidea Oy vähemmistöosuudella.

”Realidea tuo vahvan analyysi- ja suunnitteluosaamisen sekä rakennuttamisen johtamisresurssit. Tämä Realidean laaja osaaminen yhdistettynä Trevianin rahasto- ja kiinteistövarainhoitoon luo meille poikkeukselliset mahdollisuudet kehittää kiinteistöjä entistä pitkäjänteisemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Tällä tavoin mahdollistamme kohteidemme kehityspotentiaalin täysimääräisen hyödyntämisen ja parhaan lisäarvon sijoittajille”, toteaa yhtiön hallituksen puheenjohtaja Reima Södervall Trevian Asset Managementista.

”Yhdessä Trevian Asset Management Oy:n kanssa pystymme entistä aikaisemmassa vaiheessa ja laajemmin arvioimaan kehityshankkeiden yhteiskunnallisen ulottuvuuden, teknisen toteutettavuuden ja taloudelliset realiteetit kiinteistöjen omistajuuden ja ekologisen ylläpidon näkökulmasta. Yhteistyömme kattaa kaupunki- ja hankesuunnitteluun sekä kiinteistökehitykseen liittyviä kaupallisia selvitys- ja arviointitehtäviä, loppukäyttäjää ja vuokrausta unohtamatta”, kertoo Realidean toimitusjohtaja Pasi Nieminen.

Trevian Development Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty diplomi-insinööri Olli Kovanen 1.9.2018 alkaen. Hän on vuodesta 2016 toiminut Trevian Asset Managementin kiinteistökehityspäällikkönä.

Lisätietoja:
Reima Södervall, CEO, puh 050 362 7400, sähköposti: reima.sodervall@trevian.fi

Realidea Oy on riippumaton ja perustajaosakkaiden sataprosenttisesti omistama, vuonna 2018 perustettu kiinteistöalan asiantuntijayritys. Realidean erikoisosaamisaluetta ovat laaja-alainen kiinteistö-, hanke- ja konseptikehittäminen. Palvelut käsittävät kiinteistökehityksen koko arvoketjun. www.realidea.fi