Trevian rahastot AIFM

Suomalaisten kiinteistörahastojen edelläkävijä

KUVAT: PMK-talo, Erkkilänkatu 11, Tampere

Trevian rahastot AIFM

Trevian Rahastot AIFM on erityissäätelyn alainen Trevian Asset Managementin sisaryhtiö. Trevian Rahastot AIFM on saanut toimilupansa Finanssivalvonnalta, ja on myös sen valvonnan alainen. Yhtiö toimii vaihtoehtorahastoista annetun lain (European Union Alternative Investment Fund Managers Directive, AIFMD) mukaisena vaihtoehtorahastojen hoitajana.

SUOMALAISTEN KIINTEISTÖRAHASTOJEN EDELLÄKÄVIJÄ

Kokenut ja monipuolinen tiimimme kehittää jatkuvasti uudenlaisia tapoja työskennellä suomalaisten kiinteistörahastojen parissa. Yhdistämme huippuammattilaisten osaamisen ja oman investoinnin tuoman sitoutumisen: Työmme tuloksena voimme esitellä asiakkaillemme tuottavuudeltaan houkuttelevan sijoituskohteen. Investoimme hyvään kassavirtaan ja pyrimme kasvattamaan kohteidemme arvoa.

 

TREVIAN RAHASTOT AIFM YHDISTÄÄ KIINTEISTÖJEN JA RAHASTOJEN PARHAAT PUOLET

Olemme ylpeitä kokeneesta ja innovatiivisesta tiimistämme. Tiimillemme on karttunut vahva kokemus ja näkemys kiinteistörahastojen hallinnoinnista. Jokapäiväisen työmme kautta pyrimme luomaan sijoittajillemme merkittävää arvoa ja tekemään sitä, minkä osaamme parhaiten - teemme oikeanlaisia hankintoja ja tuotamme parhaan hyödyn jokaisesta yksittäisestä kohteesta.

 

RAHASTOT

LUOMME RAHASTOJA, JOIHIN ITSEKIN USKOMME

Keskitymme tuomaan markkinoille vahvaan kassavirtaan tukeutuvia erikoissijoitusrahastoja, jotka investoivat suomalaisiin kiinteistöihin. Olemme sitoutuneita rahastoihimme: Sijoitamme myös itse niihin. Trevian Asset Managementin yli 40 ammattilaisen tuella kykenemme hallinnoimaan kaikenlaisia kiinteistöjä – Meidän työmme on ylläpitää ja vahvistaa kohteistamme saatavaa kassavirtaa pyrkien samalla lisäämään niiden arvoa aktiivisella johtamisella.

Ota meihin yhteyttä, niin kerromme yksityiskohtaisemmin taustoistamme ja sijoituskäytänteistämme.

TREVIAN SUOMI KIINTEISTÖT I

Suorituskykyä – Suomen vahvimman tiimin voimin

Trevian Suomi Kiinteistöt I on kotimaisiin kiinteistöihin sijoittava erikoissijoitusrahasto, jonka sijoituspolitiikkaan kuuluu sijoittaa erilaisiin hyvää kassavirtaa ja kehityspotentiaalia tarjoaviin kiinteistökohteisiin suomalaisissa kasvukeskuksissa. Käytettävissämme on Suomen johtava kiinteistötiimi ja leveät henkilöresurssit, mikä mahdollistaa rahaston varojen sijoittamisen myös aktiivista hoitamista ja kehittämistä vaativiin kohteisiin. Emme pelkää tehdä työtä sijoittajiemme puolesta, vaan haemme rahastoomme kohteita parhaalla tuotto-riski-potentiaali -suhteella. Osoituksena vahvasta luottamuksesta olemme sijoittaneet itse rahastoomme yli 8M€, ja tämän pohjalta sijoittajamme voivat olla varmoja siitä, että haemme aina järkeviä sijoituspäätöksiä. Seuraava merkintämahdollisuus 28.9.

Rahaston voitonjakotavoite sijoittajille on 8-10 % vuodessa. Mahdollinen kiinteistöjen positiivinen arvonkehitys voi kasvattaa kokonaistuottoa. On kuitenkin huomioitava, että kaikkeen sijoittamiseen liittyy riskejä. Riskien määrä korkean tuottotason kiinteistöissä on luonnollisesti korkeampi, mutta riskejä pyritään tehokkaasti hallitsemaan keskittymällä hyvään salkunhoitoon vahvan ammattilaistiimin tuella.

Rahaston arvo:

30.9.2018: 111,7808

30.6.2018:
A sarja 110,0607
B sarja 110,0418
C sarja 110,5951
D sarja 110,5754

31.3.2018:
A-sarja 107,5426
B-sarja 107,5762
C-sarja 107,6601
D-sarja 107,6769

28.2.2018: 106,30909
31.12.2017: 104,75201
30.11.2017: 104,57998
31.10.2017: 102,42730
30.9.2017: 100,00000

Yhteyshenkilömme

Trevian rahastot AIFM

jussipekka
aumo

Myyntijohtaja

jussipekka.aumo@trevianrahastot.fi

+358 50 428 0668

Yhteystiedot

close

Jussipekalla on 20 vuoden kokemus kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Ennen siirtymistään Trevianille hän vastasi Evli Pankin osakevälityksestä ulkomaisille instituutioasiakkaille. Jussipekka on toiminut kansainvälisen instituutiomyynnin tehtävissä myös Danske Bankilla Lontoossa, OP-Ryhmässä sekä osakkaana Mandatum Pankkiiriliikkeessä.

Muut palvelumme

Vuokraus

Trevian on suomalainen toimitiloihin keskittyvä kiinteistövarainhoitoyhtiö. Asiakkaitamme ovat vuokralaiset ja kiinteistösijoittajat.

Lue lisää

Kiinteistövarainhoito

Toimintamallimme perustuu täyden palvelun varainhoitoon, joka keskittyy ennakoivaan ja aktiiviseen toimintaan lisäarvon luomiseksi.

Lue lisää

Kiinteistösijoittaminen

Tarjoamme asiakkaillemme yksilöidysti strukturoituja, kokonaisvaltaisia kiinteistöinvestointipalveluita. Toimimme monenlaisten konseptien parissa aina erilaisista yhteisyrityksistä rahastoratkaisuihin, pyrkimyksenämme hallita kiinteistöinvestoinnin koko elinkaarta.

Lue lisää