Plaza Business Park

Plaza Business Park

Plaza Business Park Pilke: Toimisto 436 m² (344/95 m²) | 3. kerros

Plaza Business Park

Plaza Business Park Pilke: Toimisto (liiketila) 137 m² | 1. kerros

Plaza Business Park

Plaza Business Park Hehku: Toimisto 50 m² | 1. kerros

Plaza Business Park

Plaza Business Park Hehku: Toimisto 343 m² | 4. kerros

Plaza Business Park

Plaza Business Park Hehku: Toimisto 198 m² | 6. kerros

Muut palvelumme

Trevian rahastot AIFM

Keskitymme tuomaan markkinoille vahvaan kassavirtaan tukeutuvia erikoissijoitusrahastoja, jotka investoivat suomalaisiin kiinteistöihin.

Lue lisää

Kiinteistövarainhoito

Toimintamallimme perustuu täyden palvelun varainhoitoon, joka keskittyy ennakoivaan ja aktiiviseen toimintaan lisäarvon luomiseksi.

Lue lisää

Kiinteistösijoittaminen

Tarjoamme asiakkaillemme yksilöidysti strukturoituja, kokonaisvaltaisia kiinteistöinvestointipalveluita. Toimimme monenlaisten konseptien parissa aina erilaisista yhteisyrityksistä rahastoratkaisuihin, pyrkimyksenämme hallita kiinteistöinvestoinnin koko elinkaarta.

Lue lisää