21.06.2023 

/ Jaa

Trevian Markkinakatsaus Suomi Q2/2023

Vuoden 2023 ensimmäisen kvartaalin transaktiovolyymi jäi selvästi viime vuosien tasoista. Määrä tippui samaan tasoon kuin vuoden 2008 finanssikriisin aikoihin. Kiinteistötransaktiomarkkina on selkeästi avautumassa mikäli katsomme kohteiden lukumäärää mitä markkinoille on tullut viimeisen kahden kuukauden aikana. Q2/2023 aikana on julkistettu jo isojakin kiinteistötransaktioita, lähinnä logistiikka- ja asuntosektoreilla. Ostajina on toiminut pitkään Suomen markkinassa olleet sijoittajat sekä kokonaan uudet isot kansainväliset pääomasijoittajat.

Suomen NATO-jäsenyys on varmasti vauhdittanut uusien kansainvälisten sijoittajien saapumista Suomeen. Myytäviä kohteita on markkinassa tällä hetkellä paljon. Näemme, että markkinoiden muutos tuo tullessaan myös erilaisia yritys- ja omistusjärjestelyjä kiinteistöpuolelle.

Euroalueen inflaation ennustetaan laskevan kesän aikana, ajurina etenkin energian hinnan lasku. Jo nyt on nähtävissä kokonaisinflaation kasvun heikkenemistä ja myös pohjainflaation ennustetaan laskevan hieman. EKP:n ennustetaan nostavan korkoja vielä ainakin heinäkuussa 25 bps. Näiden lisäksi tällä hetkellä pidetään mahdollisena vielä ainakin yhtä koronnostoa syksyn aikana. Markkina ennustaa koronnostojen päättyvän vuonna 2023 ja mahdollisia korkotason laskuja vuoden 2024 aikana. Uutiset korkotason stabiloitumisesta ovat jo hieman avittaneet ostajien ja myyjien välisten hintatason löytymistä.

Lukeaksesi enemmän Suomen kiinteistömarkkinoista, täytä lomake.


Trevian Asset Management on suomalainen, avainhenkilöidensä omistama toimitiloihin ja asuntoihin keskittyvät kiinteistösijoitus- ja kiinteistövarainhoitoyhtiö, joka tuottaa asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti optimoituja ja aktiivisesti hoidettuja kiinteistövarainhoitopalveluja ja – rahastoja. Yrityksen palvelut on suunnattu erityisesti institutionaalisille kiinteistösijoittajille, pankeille sekä muille ammattimaisille sijoittajille. Trevianilla on hallinnoitavanaan yhteensä 1,2 miljardin euron kiinteistövarallisuus.  www.trevian.fi