Erikoissijoitusrahasto Trevian Suomi Kiinteistöt I saavutti tuotto- ja kasvutavoitteensa ensimmäisen täyden toimintavuotensa aikana. Rahaston tuottotavoite sijoittajille on 8-10% vuodessa. Nettotuotto kulujen jälkeen oli 9,01% kalenterivuonna 2018 ja 14,19% arvonlaskennan alkamisesta 30.9.2017 lähtien.

 

Rahaston kokonaisvarat kasvoivat 158 miljoonaan euroon. Vuoden 2018 lopussa rahastolla oli omistuksessaan 27 kiinteistökohdetta 13:lla paikkakunnalla. Omistusten pääpaino on tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla (31%), Turun seudulla (27%), Jyväskylän seudulla (17%), Rovaniemellä (12%) ja Tampereella (8%). Hankitut kohteet edustavat rahaston strategiaa, jossa hyödynnetään tiimin laaja-alaista kiinteistövarainhoito-osaamista, ja pystytään täten hankkimaan vähemmän kilpailluilta markkinoilta asiantuntemusta ja työtä vaativia kohteita, joissa tuotto-riskisuhde on houkuttelevalla tasolla. Paikallistuntemus ja paikalliset resurssit ovat rahaston toiminnan keskiössä.

Vuokrattavaa pinta-alaa portfoliossa on n. 177.000 m2, vuokralaisia n. 450 ja vuokrasopimuksia yli 500. Vuokrasopimusten keskimääräinen arvopainotettu maturiteetti oli vuoden lopussa 3,84 vuotta. Rahaston alkutuotto kiinteistöjen markkina-arvolle on n. 8,6%.

Trevian Suomi Kiinteistöt I jatkaa strategiaansa sopivien kiinteistösijoituskohteiden hankintoja kuluvana vuonna, tehostaen samanaikaisesti pääomarakennettaan. Rahaston seuraavat merkintäpäivät ovat 29.3. ja 28.6.2019.

 

LISÄTIETOJA:

Jussipekka Aumo
osakas, myyntijohtaja
Trevian Rahastot AIFM Oy
puh. +358 50 428 0668
jussipekka.aumo@trevianrahastot.fi

 

Trevian Rahastot AIFM on perustettu vuonna 2017 ja sillä on AIFM-direktiivin mukainen toimilupa. Yhtiön taustalla on Suomen vahvin kiinteistösalkunhoito-osaaminen. Erikoissijoitusrahasto Trevian Suomi Kiinteistöt I on sen ensimmäinen rahasto, jonka strategiana on sijoittaa vahvaa kassavirtaa ja kehityspotentiaalia tarjoaviin kohteisiin.